15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості зовнішньоекономічної діяльності України№ роботи: 158
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 43 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
РОЗДІЛ 1 ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇН........................ .............................. .............................. .............................6
1.1. Розвитку зовнішньоекономічної діяльності і управління нею в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .....6
1.2. Місце України на світовому ринку товарів і послуг........................ .............9
РОЗДІЛ 2 ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО ОБОРОТУ УКРАЇНИ....................... .............................. .............................. .........13
2.1. Аналіз зовнішньоторговельного обороту України за 2007-2008 рр............................ .............................. .............................. .............................. .......13
2.2. Основні тенденції зовнішньої торгівлі України за 5 місяців 2009 року.......................... .............................. .............................. .............................. .....20
РОЗДІЛ 3 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТА ЗОВНІШНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ....................... .............................. .............28
3.1. Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії..................... .......28
3.2. Механізм реалізації зовнішньоекономічної політики...................... ..........36
Висновки........ .............................. .............................. .............................. ..............38
Список використаної літератури.................... .............................. .......................42
   
Список літератури

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. Учебное пособие. М.: 1997.- 322с.
2. Аристов Г. Б. Оптовая торговля на Западе // Экономика и жизнь. 1999. №32.
3. Башнянин Г.І. та інш.,”Політична економія”,2001
4. Балаков П.К. "Международные торговые отношения и расчеты" 1994 г. Москва
5. Беляцкий С.А. "Международная экономичская взаимосвязь и взаимозависимость: проблемы, тенденции" Экономика Украины №9 2002 г.
6. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки. — Київ: Либідь, 1995
7. Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкін Ю.І. Основи економічної теорії. — Київ: Вища школа, 1995
8. Гаврилишин О.Ю.,”Основні елементи теорії ринкової системи”,1992
9. Гольцберг А.В.Воронова Г.М. “Международная торговля” К.1994
10. Дергачев В. В. "Особенности мирохозяйственной интеграции Украины на основе свободных экономических зон" Экономика Украины №12 2003 г.
11. Экономическая история капиталистичеких стран / под редакцией В.Т. Чунтулова, В.Г. Сарычева. — Москва: Вышая школа, 2001
12. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
13. Козик В.В., Панкова Л.А. “Світове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995
14. Кочетов Э.А."Геоэкономика и внешнеэкономическая стратегия Украины" Мировая экономика и международные отношения №11, 1999
15. Омельянович О. Н."Состояние и проблемы торговли Украины" Экономика Украины №7 2004 г.
16. Основи економічної теорії / за редакцією С.В. Мочерного. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1998
17. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.-К.: КНЕУ, 2003. - 948 с.
18. Управління зовнішньоекономічною діяльністю. Навчальний посібник: 2-ге вид., випр. і доп./ За заг. ред. А.І.Кредісова. - К.:ВІРА-Р, 2002.-552с.
19. Румянцев А.П., Климко Н.Г., Міжнародна економіка: - К.: Знання прес, 2003. – 447с.
20. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ. - 1993. - 496 с.
21. Статистичний щорічник України за 2006 рік. — К.: Українська енциклопедія, 2007. — С. 189.
22. Статистичний щорічник України за 2007 рік. — К.: Українська енциклопедія, 2008. — С. 165.
23. Туган-Барановський М.І. Політична економія. Курс популярний. - К.: "Наукова думка", 1994. - 264 с.
24. Теоретическая экономика. Политэкономия: Учебник для вузов / Под ред. Г.П.Журавлевой и Н.Н.Мильчаковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 485 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.