15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Конституційно-правові засади становлення української державності№ роботи: 1578
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 30
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Конституційно-правові засади становлення української державності.
2. Верховна Рада України у механізмі формування української державності.
3. Роль Президента України у становленні української державності.
4. Органи виконавчої влади i проблеми становлення державності.
5. Роль парламентських комісій у законотворчому процесі.
6. Проблемні аспекти законотворчої діяльності українського парламенту.
7. Правотворча робота Президента України.
8. Юридична природа актів Президента України.
9. Принципи та система територіального устрою України. Проблеми статусу адміністративно-територіальних одиниць.
10. Специфіка правового статусу Автономної Республіки Крим.
11. Основні напрямки реформування адміністративно-територіальног о устрою України.
12. Виборчі системи: переваги i недоліки.
13. Перспективи вдосконалення виборчого законодавства України.
14. Забезпечення виборчих прав громадян при зміні місця проживання при неможливості голосування на виборчих дільницях.
15. Історія розвитку інституту референдуму в Україні.
16. Правові наслідки рішень, прийнятих на всеукраїнських референдумах.
17. Проблеми реалізації народного волевиявлення, вираженого в рішеннях українських референдумів.
18. Поняття та соціальне призначення судової влади в Україні.
19. Основні напрямки проведення судової реформи в Україні.
20. Адміністративна юстиція в Україні: поняття та особливості.
21. Правові основи здійснення суддівського самоврядування в Україні.
22. Роль Конституційного Суду в забезпеченні конституційної законності.
23. Захист прав i свобод людини i громадянина Конституційним Судом України проблеми i шляхи їх вирішення.
24. Правова природа i юридична сила актів Конституційного Суду України.
25. Правові позиції Конституційного Суду України: поняття i значення.
26. Актуальні питання, вдосконалення механізму виконання рішень Конституційного Суду України.
27. Законодавство України про громадянство.
28. Надання притулку іноземцям. Проблеми конституційно-правового регулювання статусу біженців.
29. Конституційні та судові гарантії реалізації захисту прав та свобод громадян в Україні.
30. Проблеми реалізації соціально-економічних прав громадянами України.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.