12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Діагностика беззбитковості діяльності підприємства№ роботи: 1577
розділ: Економічна обробка інформації
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Обробка економічної інформації при аналізі діяльності підприємства
2. Вивчення впливу і взаємозв"язку даних в аналізі діяльності підприємства

2.1 Детермінований факторний аналіз даних
2.1.1 Метод ланцюгових підстановок
2.1.2 Метод абсолютних різниць
2.1.3 Індексний метод
3. Дослідження основної тенденції розвитку на основі аналізу рядів динаміки
3.1 Прогнозування за допомогою статистичних функцій
3.2 Прогнозування за допомогою лінії тренда
Стохастичний (кореляційно-регресивний ) аналіз даних
Висновки
Список використаної літератури

Висновки

У даній роботі було проаналізовано діяльність підприємства, тенденції його розвитку, вплив і взаємозв’язок даних.
В першому розділі були проаналізовані основні показники, за допомогою яких проводиться аналіз витрат підприємства, розраховані їх відносні та абсолютні відхилення, максимальні, мінімальні та середньоарифметичні значення, для більшої наглядності були побудовані діаграми. З’ясувалось, що значнийх стрибок показників між періодами не спостерігалося.
За допомогою статистичних функцій визначили, що максимальні і мінімальні значення показників припадають на різні періоди.
В другому розділі був досліджений вплив і взаємозв"язок між показниками та факторами. При цьому були застосовані різні методи вияву впливу факторів на результативний показник: ланцюгових підстановок, індексний, абсолютних різниць.
В третьому розділі, на основі трендової моделі, яка забезпечує видачу прогнозів на короткострокові і середньострокові періоди, функцій РОСТ і ТЕНДЕНЦІЯ прослідкували тенденцію розвитку чистого прибутку, фонду оплати праці і чисельності виробничого персоналу. Усі показники в прогнозних періодах зростають і лише собівартість реалізованої продукції по лінії тренду має тенденцію до спаду.
Аналіз беззбиткової діяльності підприємства виступає одним з основних напрямків економічної роботи на підприємстві. Беззбитковість — такий стан, коли бізнес не дає ні прибутку, ні збитків. Виручка покриває тільки витрати, фінансовий результат при цьому дорівнює нулю. Беззбитковий обсяг продажів можна виразити і в кількості одиниць продукції, яку необхідно продати, щоб покрити витрати, після чого кожна додаткова одиниця проданої продукції буде давати прибуток підприємству.
Різниця між фактичною кількістю реалізованої продукції і беззбитковим обсягом продажів продукції — це зона безпеки (зона прибутку), і чим вона більша, тим міцніший фінансовий стан підприємства.
Кожний підприємець чи керівник підприємства завжди повинен знати, як вести господарську діяльність, щоб не мати збитків, і які завдання потрібно вирішувати, щоб одержати прибуток. Знання методики аналізу рівня беззбитковості підприємства і дозволяє керівництву вирішувати ці питання.
   
Список літератури

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1999.- 416 с.
2. Гарнаев А.Ю. Использование MS EXCEL и VBA в экономических финансах. - Санкт-Петербург, 1999.- 336 с
3. Джонс Э., Саттон Д. Библия пользователя Microsoft Office Professional для Windows 95.- К.: " Диалектика ", 1996.- 512 с
4. Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики. - М.: ИНФРА-М, 198.- 416 с.
5. Калберг , Конрад. Бизнес-анализ с помощью Excel.- К.: Диалектика, 1997.-448с.
6. Колесников А. Excel 97(русифицированная версия).- К.: Издательская фирма BHV, 1998.- 480 с.
7. Ливингстон Б., Штрауб Д. Секреты Windows 95.- К.: "Комиздат" , "Диалектика"1996.-560 с.
8. Лук‘янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних. – К.: “Академія”, 2003. –344 с.
9. Монсен , Лаура. Использование Microsoft Excel 97.- К.; М.; СПб: Издат. Дом "Вильямс", 1998.- 336 с.
10. Овчаренко Е.К. , Ильина О.П. Финансово-экономические расчеты в Microsoft Excel .-М.: Информационно-издательский дом " Филинь ",1999.- 328 с.
11. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Мн.: ИП " Экоперспектива", 1997.- 498 с.
12. Периодическая литература по операционным системам семейства Windows, программам группы Microsoft Office.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.