21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості земельних правовідносин№ роботи: 1572
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 40
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

1. Особливості земельних правовідносин.
2. Класифікація земельних правовідносин
3. Принципи земельного права України
4. Структура земельних правовідносин
5. Особливості земельного права як галузі права.
6. Підстави виникнення, зміни та припинення земельних правовідносин
7. Правовий режим земель
8. Особливості джерел земельного права
9. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права.
10. Розширення предмету земельного права в умовах земельної реформи в Україні
11. Проблеми співвідношення земельної і аграрної реформи
12. Проблеми правового регулювання земельної реформи.
Основні етапи здійснення земельної реформи в Україні.
13. Суб’єкти права власності на землю в Україні
14. Проблеми розмежування земель державної та комунальної власності
15. Проблеми вдосконалення інституту права власності на землю в Україні.
16. Трансформації права власності на землю в Україні.
17. Актуальні проблеми завершення земельної реформи на сучасному етапі
18. Право спільної власності на земельну ділянку
19. Загальна характеристика провадження щодо розподілу та перерозподілу земель. Види проваджень щодо розподілу та перерозподілу земель.
20. Особливості продажу земельних ділянок державної та комунальної власності, в тому числі на конкурентних засадах
21. Загальна характеристика правових моделей приватизації земель в Україні
22. Передача у приватну власність громадянам земельних ділянок, які були раніше 23. Виділення земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) .
надані їм у користування
24. Проблеми правового регулювання проведення земельних аукціонів в Україні
25. Виникнення та посвідчення права власності на землю (земельну ділянку) в Україні.
26. Проблеми правового регулювання припинення прав на землю в Україні
27. Відчуження земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності
28. Проблеми правового регулювання переходу прав на земельну ділянку
за умови придбання будівлі чи споруди
29. Порядок встановлення земельних сервітутів
30. Проблеми правового регулювання земельного сервітуту,
емфітевзису та суперфіцію.
31. Право загального землекористування-перспективи правового регулювання
32. Повноваження органів виконавчої влади в галузі земельних відносин.
33. Загальна характеристика провадження щодо здійснення державного контролю
у галузі використання та охорони земель
34. Поняття моніторингу земель як особливої форми контролю у галузі використання та охорони земель, його завдання та види.
35. Проблеми встановлення та зміни меж
адміністративно-територіальн их утворень
36. Проблеми підвідомчості земельних спорів.
37. Підсудність земельних спорів
38. Особливості складу земель сільськогосподарського призначення
39. Способи захисту земельних прав
40. Розпорядження землями сільськогосподарського призначення
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.