21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття правової держави№ роботи: 1571
розділ: Екзаменаційні білети
тип: Контрольна робота
об'єм: 103
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

1. Поняття правової держави.
2. Президентська республіка. Основні ознаки.
3. Застосування норм права.
4. Визначення поняття "право".
5. Право i норми громадських організацій, норми звичаїв, традицій, ритуалів.
6. Структура норми права.
7. Представницькі органи влади в державі.
8. Основні ознаки правової норми.
9. Об’єктивне i суб’єктивне право.
10. Ознаки держави.
11. Форми правління. Монархічні i республіканські форми правління.
12. Поняття колізії правових норм i шляхи вирішення протиріч.
13. Влада i соціальні норми у первіснообщинному суспільстві.
14. Держава i громадські організації.
15. Предмет i метод правового регулювання.
16. Причини виникнення держави: психологічна теорія.
17. Зміст правовідносин.
18. Право як регулятор суспільних відносин.
19. Поняття законності. Боротьба з правопорушеннями.
20. Тлумачення норм права: офіційне, аутентичне, доктринальне.
21. Типологія держав за теорією цивілізації А. Тойнбi.
22. Правосвідомість: поняття, структура, роль у суспільному житті.
23. Імперативні та диспозитивні норми права.
24. Визначення поняття "держава".
25. Глава держави. Коло повноважень.
26. Поняття i основні принципи законності.
27. Предмет науки теорії держави i права.
28. Підзаконні нормативні акти, їх види.
29. Психологічна школа права.
30. Поняття галузі права, інституту права.
31. Правові ознаки конституційної (парламентарної) монархії.
32. Систематизація нормативно-правових актів. Кодифікація.
33. Основні права людини i громадянина.
34. Юридична відповідальність. Вчення про ретроспективну позитивну юридичну відповідальність.
35. Конституційний суд в системі судової влади.
36. Теорія держави i права в системі юридичних наук.
37. Право i мораль.
38. Дія нормативно-правових актів в часі, просторі i по колу осіб.
39. Декларація про державний суверенітет України (1990 р.).
40. Поняття природного i позитивного права.
41. Ефективність правового регулювання суспільних відносин.
42. Закон. Основні правові ознаки закону.
43. Поняття правотворчості. Суб’єкти правотворчості.
44. Акти застосування правових норм: поняття, види.
45. Прогалини в праві.
46. Реалістична школа права.
47. Типологія держав за теорією суспільно-економічної формації.
48. Принципи i функції права.
49. Історична школа права.
50. Демократія i автократія як два типи державності.
51. Федерація територіальна i федерація національна: поняття, основні ознаки.
52. Поняття правового статусу особи (громадянина).
53. Природно-правова (договірна) теорія походження держави.
54. Право: його роль i значення в сучасному суспільстві.
55. Понятгя та види юридичної відповідальності.
56. Поняття свободи в теорії права.
57. Основні причини правопорушень в суспільстві.
58. Правомірна поведінка як гарантія свободи громадян.
59. Право в системі соціальних норм суспільства.
60. Вчення про розподіл влад та його роль в управлінні справами суспільства i держави.
61. Систематизація нормативно-правових актів. Інкорпорація.
62. Поняття соціально-економічної формації i цивілізації як критерію класифікації держав.
63. Джерела права.
64. Підстави виникнення правовідносин.
65. Система права.
66. Унітарна держава: основні правові ознаки.
67. Поняття та ознаки державного суверенітету.
68. Конституція України - місце в системі нормативно-правових актів.
69. Поняття i структура правопорушення. Види правопорушень.
70. Структура правової норми.
71. Регулятивна i охоронна функції права: поняття, способи забезпечення.
72. Юридичні факти, їх класифікація.
73. Норм и процесуального права, їх роль в процесі реалізації правових норм.
74. Теорії походження права.
75. Нормативно-правовий акт: поняття, правові ознаки, види.
76. Основні ознаки тоталітарної держави.
77. Порядок прийняття законів. Стадії законодавчого процесу.
78. Поняття правовідносин. Елементи правовідносин.
79. Тлумачення норм права: обмежувальне, поширене, судове.
80. Юридичні особи як суб'єкти правовідносин.
81. Право i закон.
82. Класифікація норм права.
83. Співвідношення держави права. Демократичні антидемократичні режими.
84. Вищий виконавчий орган державної влади. Його місце в системі розподілу влад.
85. 3астосування права по аналогії.
86. Поняття i основні функції держави.
87. Англо-американська правова система, її основні ознаки.
88. Правовий нігілізм та шляхи його подолання.
89. Держава в політичній системі суспільства.
90. Суб'єкти права: поняття та види.
91. 3aконність i правопорядок.
92. Право i демократія.
93. Суб’єкти правовідносин. Фізичні i юридичні особи.
94. Романо-германська (континентальна) правова система, її основні ознаки.
95. Правова держава та її основні ознаки.
96. 3aконність i доцільність. Гарантії забезпечення законності.
97. Поняття ієрархії нормативно-правових актів.
98. Конституція України як нормативно-правовий акт вищої юридичної сили (загальна характеристика).
99. Співвідношення держав и i особи: правове забезпечення поєднання інтересів, взаємної відповідальності.
100. Підстави, умов и настання та види юридичної відповідальності.
101. Причини виникнення держави: теорія насильства.
102. Поняття правоздатності i дієздатності.
103. Передумови правовідносин.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.