26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Які соціальні виплати та пільги входять до складу витрат на робочу силу№ роботи: 1570
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 8
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Дано тарифну сітку:
тарифні розряди: 1 2 3 4 5 6
тарифні коефіцієнти: 1,0; 1,13; 1,29; 1,48; 1,71; 2,0.
Визначити діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне збільшення її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює ця тарифна сітка підвищення кваліфікації? Чому?
2. Які соціальні виплати та пільги входять до складу витрат на робочу силу?
3. Задача. Розрахувати норму обслуговування для робітника-багатоверстатника, якщо оперативний час становить 30 хв, час зайнятості робітника — 5 хв, додатковий коефіцієнт — 0,95.
Література.
   
Список літератури

1. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. — К.: Знання-Прес, 2002. — 313 с.
2. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. - К.: Знання, 2004.- 535 с.
3. Завіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.
4. Калина А. В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — 272 с.
5. Тимош І.М. Економіка праці. – Тернопіль: Астон, 2001 – 347 с.
6. Экономика труда: Учеб. пособие / Б.Д. Бреев, Н.Н. Пилипенко, Л.Т. Столяренко и др.; Под общ. ред. Б.Д. Бреева, Н.Н. Пилипенко. - М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1999. - 300 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.