18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль освіти як фактора економічного зростання№ роботи: 157
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 52 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ……….……3
Розділ І. Теоретико-методологічні аспекти дослідження економічного зростання……………………………………………………… …………………..6
1.1. Суть економічного зростання………………………………………………..6
1.2. Головна мета економічного зростання…………………………………….12
1. 3. Економічне зростання і його типии………………………………………..16
Розд іл ІІ. Значення освіти та науки в економічному зростанні……………....19
2.1 Роль освіти як фактора економічного зростання…………………………..19
2.2. Наукова-технічна революція та науково-технічний прогрес у виробництві………………………………………………… ……………………22
2.3. Основні критерії економічного прогресу………………………………….30
Розд ід ІІІ. Формування науково потенціалу шлях до економічного зростання та забезпечення національної безпеки України……………………………..…40
Висно вки……………………………………………………………………… ....47
Список використаної літератури…………………………………………….…5 0
   
Список літератури

1. Бернард Фельдерер, Штефан Хомбург. Макроекономіка і нова макроєкономіка 1998.
2. Журнал “Регион: политика, єкономия, социология” М – 2002.
3. Пахомов Ю.М., Лук’яненко Д. Г., Губский Б.В., Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Монографія. – К. 1997.
4. Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С. Політична економія. - К.: Ніка-Центр. Ельга, 2001. - 528 с.
5. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки: Підручник. - К.: Либідь, 1995. - 320 с.
6. Бузгалин А.В. Переходная экономика: курс лекций по политической экономии. - М.: Таурас, Просперс, 1994. - 472 с.
7. Дзюбик С. Ривак О. Основи економічної теорії. - К.: Основи, 1994. - 336 с.
8. Економіка: теоретичні основи. Підручник: У 2-х частинах. - Тернопіль: Астон, 1997. - 204 с.
9. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Г. Ватаманюка та С.М. Панчишина. - Львів: Інтереко, 1998. - 708с.
10. Економічна теорія: політекономія: Підручник/ За ред. В.Д.Базилевич. - К.: Знання-Прес, 2001. - 581 с.
11. Курс экономической теории / Под общей ред. М.Н.Чепурина. - Киров: АСА, 1995. - 624 с.
12. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. - М.: Республика, 1992. - 399 с.; T. 2. - М.: Республика, 1992. - 400с.
13. Михаць С. Сутність економічного зростання // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. Випуск 7 – Львів: Коопосвіта, 2000. – С. 184-188.
14. Михаць С. Фактори економічного зростання // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Зб. наук.-прикладних праць. – Львів: Вісник НУ „Львівська політехніка”, 2000. – №405. – С. 308-313.
15. Михаць С. Соціально-економічні аспекти відносин власності у процесі економічного зростання // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: Зб. наук.-прикладних праць. – Львів: Вісник НУ „Львівська політехніка”, 2002. – № 457. – С. 332-336.
16. М. Бурда, Ч. Виплош Макроекономіка. Європейський контекст
К.: 1998
17. Зянько В. В. Загальний курс теоретичної економіки. — Вінниця : ВДТУ, 2002. — 251с.
18. Климко Г. Н. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. — К.: Знання-Прес, 2002. — 615с.
19. Крайник О. П. Сучасна економічна теорія. — Львів: ЛРІДУ УАДУ, 2002. — 163с.
20. Кривцов О. С., Бережний В. М. Економічна теорія у запитаннях та відповідях. — Х.: Факт, 2004. — 210с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.