21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування трудових ресурсів регіону, підприємства№ роботи: 1569
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Особливості планування трудових ресурсів регіону....................... ....................5
2. Планування персоналу на підприємстві.................. .............................. ..............10
Висновки.... .............................. .............................. .............................. ......................16
Спис ок використаної літератури.................... .............................. ............................17
   
Список літератури

1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2000. – 313с.
2. Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 200с.
3. Злупко С.М., Раденький Й.М. Людський потенціал, зайнятість і соціальний захист населення в Україні: Навчальний посібний. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім.. І.Франка, 2001. – 193с.
4. Корчевська Л.О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки. – 2008.- №3. – с. 136 – 140.
5. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навчальний посібник . – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 352с.
6. Луцишин Л.М. Планування діяльності підприємства: Навчально – методичний посібник. 2 – ге видання, доповнене і перероблене. – Івано – Франківськ: ІМЕ „Галицька Академія”, 2006. – 248с.
7. Шаульська Л. Умови розвитку трудового потенціалу // Економіст. – 2005. - №7. – с. 58 – 62.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.