19 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Що зараховують до нестандартних режимів робочого часу№ роботи: 1568
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 8
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Дано тарифну сітку:
тарифні розряди: 1 2 3 4 5 6
тарифні коефіцієнти: 1,0; 1,15; 1,32; 1,52; 1,74; 2,0.
Визначити діапазон тарифної сітки, абсолютне та відносне збільшення її тарифних коефіцієнтів. Чи стимулює така тарифна сітка підвищення кваліфікації? Чому?

2. Що зараховують до нестандартних режимів робочого часу?

3. Задача. Визначити рівень виконання норми часу, якщо відпрацьовано 20 робочих днів, тривалість робочої зміни становить 420 хв, виготовлено продукції на 150 нормо-годин, додатково витрачено 6 нормо-годин.
Література.
   
Список літератури

1. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. — К.: Знання-Прес, 2002. — 313 с.
2. Генкин Б. М. Экономика и социология труда : учеб. для вузов / Б. М. Генкин. — 7-е изд., доп. — М. : Норма, 2007. — 448 с.
3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. - К.: Знання, 2004.- 535 с.
4. Завіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.
5. Калина А. В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — 272 с.
6. Лукашевич В.М. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник. - Львів: "Новий Світ-2000", 2004. - 248 с.
7. Тимош І.М. Економіка праці. – Тернопіль: Астон, 2001 – 347 с.
8. Экономика труда: Учеб. пособие / Б.Д. Бреев, Н.Н. Пилипенко, Л.Т. Столяренко и др.; Под общ. ред. Б.Д. Бреева, Н.Н. Пилипенко. - М.: Изд-во МГСУ «Союз», 1999. - 300 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.