21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Назвіть заходи фірми щодо пристосування кадрів до економічних змін при постійному складі персоналу,№ роботи: 1567
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 9
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1.Назвіть заходи фірми щодо пристосування кадрів до економічних змін при постійному складі персоналу, який працює зі скороченим робочим часом
2. Задача. Робітник протягом звітного періоду (квітень і жовтень) за 356 годин (фактично витраченого часу на відрядних роботах) виконав такі роботи:
Найменування робіт Кількість одиниць Норма часу на операцію, год Сума нормо-годин
Операція 1 120 0,6 72
Операція 5 240 0,5 120
Операція 10 600 0,25 150
Різні нормовані допоміжні роботи 46
Разом 388
Визначити виконання норм виробітку цим працівником.
3.Розкрийте суть резервів і факторів продуктивності праці.
Література.
   
Список літератури

1. Богиня Д. П., Грішнова О. А. Основи економіки праці. — К.: Знання-Прес, 2002. — 313 с.
2. Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 403 с.
3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини. - К.: Знання, 2004.- 535 с.
4. Завіновська Г. Т. Економіка праці. — К.: КНЕУ, 2003. — 300 с.
5. Калина А. В. Економіка праці: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2004. — 272 с.
6. КалинаА.В, Калініна С.П., Лук’янченко Н.Д. Менеджмент продуктивності: навч. посіб. – К.: МАУП, 2004. – 232с.
7. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2002. - 337 с.
8. Тимош І.М. Економіка праці. – Тернопіль: Астон, 2001 – 347 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.