21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Електронний документообіг№ роботи: 1561
розділ: Діловодство
тип: Курсова робота
об'єм: 32
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Основні поняття про систему електронного докумен-тообігу (СЕД)
§1 Призначення СЕД
§2 Особливості СЕД
2.1 Особливості збереження документів
2.2 Особливості маршрутизації документів
2.3 Розмежування доступу
2.4 Відстеження версій і підверсій документів
2.5 Анотування документів
§3 Переваги використання СЕД
§4 Очікувальні результати впровадження
Розділ 2. Особливості загальної організації діловодства в уста-нові
§1 Реєстрація вхідних та внутрішніх документів
§2 Розроблення та надсилання вихідної кореспонденції
Розділ 3. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі БДД «Документ» Броварської міської адміністрації
§1 Автоматизація діловодних процесів
§2 Приймання та електронна реєстрація документів
§3 Реєстраційно-контрольні картки
§4 Організація контролю за виконанням документів
§5 Програмне забезпечення електронного документообігу в установі
Висновки
Список використаних матеріалів
Додаток 1
Додаток 2
   
Список літератури

1. Україна. Верховна Рада
Про інформацію: Закон від 02.10.1992 №2657-ХІІ
2. Україна. Верховна Рада
Про електронний цифровий підпис: Закон від 22.05.2003 №852-IV
3. Україна. Верховна Рада
Про електронний документообіг: Закон від 22.05.2003 №851-IV
4. Примірна інструкція з діловодства в місцевих органах виконавчої влади. – К.: КМУ. – 2000. – 94с.
5. Правила роботи архівних органів державної влади, місцевого самовряду-вання, підприємств, установ і організацій. Затверджено наказом Держав-ного комітету архівів України 16.03.2001 №16
6. Регламент роботи Броварської міської Адміністрації. – К. – 1996. – 48с.
7. Макарчук О. Документообіг як основа діяльності органу влади. Визна-чення термінів [Електрон. ресурс] URL: http//www.atlas.ua/ukr/hum-rm. html
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.