21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проблеми забезпечення стійкості грошового обігу№ роботи: 156
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 42 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ……………3
Розділ 1 Грошовий обіг: суть, структурні елементи і закони………………….5
Розділ 2 Проблеми забезпечення та стійкості грошового обігу…………...…15
Розділ 3 Механізм регулювання грошового обігу в економіці України…….28
Висновки…………………… ……………………………………………………37
Список використаної літератури……………………………………………….. 41
   
Список літератури

1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. – К., 1998.
2. Енциклопедія українознавства / За ред. В. Кубійовича. – Т.2. – Л., 1993.
3. Єлізаветін Г. Гроші / Пер. з рос. – К., 1988.
4. Гроші та кредит: Підручник / За ред. проф. Б. С. Івасіва. – К., 1999.
5. Гроші та кредит: Підручник / За заг. ред. М. І. Савлука. – К., 2001.
6. Каришковський П.Й. З історії монетної справи та грошового обігу в Ольвії: ольвійські “аси” // Праці Одес. держ. ун-ту. Сер.: Іст. науки. – 1959. – Т.149. – Вип.7.
7. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб. - К.: Атіка, 2002, с. 301-333.
8. Бабанов М.Ч., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М, 1995.
9. Герасименко С.С., Головач А.В., Єрина А.М. та ін. Статистика. - К., 1998.
10. Ковалевський Л.Г. Макроекономіка. Конспект лекцій. -К.: УАЗТ, 2005, с. 165-191.
11. Кучерявенко І.А. Макроекономіка: Практикум: Навч. посіб. –К.: Вікар, 2003, с. 143-158.
12. Макконнел К., Брю С. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - М.: Республика, 1995, с. 242-318.
13. Мельникова В.І., Климова Н.І. Макроекономіка: -Навч. посіб. –К.: ВД “Професіонал”, 2004, с. 226-309.
14. Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник для студентів економічних спеціальностей закладів освіти. / За заг. ред. С.Будаговської. - К.: Видавництво Соломії Павличко “Основи”, 2001, с. 305-365.
15. Панчишин С.М. Макроекономіка. Навчальний посібник. К.: Либідь, 2001
16. Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. -К.- : Либідь, 1999.
17. Самюельсон Н., Нордгаус В. Макроекономіка. Пер. з англ. -К.: Основи, 1995.
18. Калина А. В., Конева М.И., Ященко В.А. Современный экономический анализ и прогнозирование. - К., 1997.
19. Пухтаєвич Г.О. Макроекономічний аналіз: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000.- 208 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.