22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація надання послуг роздрібним торгівельним підприємством№ роботи: 1548
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Значення надання послуг роздрібним торгівельним підприємством................. 5
1.1. Види та характер...................... .............................. .............................. .................5
1.2. Комерційне забезпечення надання послуг........................ .............................. ...9
1.3. Шляхи розширення сервісного обслуговування покупців на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...11
2. Характеристика організації надання послуг (на прикладі ПАТ „фірма „Бакалія”).................... .............................. .............................. .............................. ......14
2.1. Шляхи створення сприятливих умов та стимулювання продажу товарів....................... .............................. .............................. .............................. ........14
2.2. Оцінка надання послуг на роздрібному торгівельному підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. ...19
2.3. Характеристика комплексу обов’язкових для виконання правил обслуговування клієнтів (стандарт обслуговування)............... .............................. 24
3. Шляхи досягнення комерційного успіху щодо впровадження послуг на роздрібному торгівельному підприємстві.................. .............................. ...............30
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .............37
Список використаних джерел........................ .............................. ............................39
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........41
   
Список літератури

1. Апопій В.В., Міщук І.П., Рудницький С.І., Хом'як Ю.М. Теорія та практика торговельного обслуговування: Навчальний посібник // За ред. В.В. Апопія. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
2. Балабанова Л.В., Германчук A.M., Комерційна діяльність: маркетинг і логістика.-Київ: «Професіонал», 2004. – 288 с.
3. Виноградська A.M. Комерційне підприємництво: сучасний стан, стратегії розвитку: Монографія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 807 с
4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. – Київ: Лібра, 2002. -712 с.
5. Кобеляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: Навчальний посібник. – К.: Зовнішня торгівля, 2003. – 304 с
6. Комерційна діяльність на ринку товарів та послуг (за редакцією проф. Апопія В.В., проф. Гончарука Я.А.). Підручник. К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2002 – 458 с
7. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торгівельного підприємства: Підручник /А.А. Мазаракі, Л.О., Лігоненка Н.М. Ушакова К.: Хрещатик, 2000. -797 с.
8. Марцин B.C. Економіка торгівлі: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 402 с
9. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. - М: Дело, 1992. - 702 с.
10. Основи комерційної діяльності: Навч. посіб. / Воробйов Б.З., Локтев Е.М., Плетень Ю.І. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – 388 с.
11. Основи комерційної діяльності. – Ч. II. Практикум: Навч. посіб. / Е.М. Локтев, В.В. Базилєв, Л.Г. Саркисян, Б.З. Воробйов. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, – 2005. – 383 с
12. Організація торгівлі: Підручник; 2-ге вид., перероб. та до./ за редакцією В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
13. Пешкова Е. П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы. — М.: "Ось-89", 1996. - 80 с.
14. Теорія і практика торговельного обслуговування: Навчальний посібник за редакцією В.В. Апопія. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.