15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вплив маркетингу на комерційну діяльність торговельного підприємства№ роботи: 1543
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Роль елементів комплексу маркетингу як складових комерційної діяльності торговельного підприємства.................. .............................. .............................. ....5
1.1. Зовнішнє середовище маркетингу.................... .............................. ................5
1.2. Маркетингові стратегії діяльності торговельного підприємства................7

2. Аналіз впливу маркетингу на комерційну діяльність ПАТ „Фірма „Бакалія”..................... .............................. .............................. .............................. ..13
2.1. Вплив зовнішнього середовища маркетингу на конкурентоспроможність підприємства.................. .............................. .............................. ............................13
2.2. Товарно-цінова політика...................... .............................. ............................21
2.3. Політика розподілу і проштовхування товару........................ .....................23
3. Основні напрями покращення маркетингової діяльності підприємства.....27
3.1. Вдосконалення маркетингових досліджень та прогнозування розвитку підприємства.................. .............................. .............................. ............................27
3.2. Пропозиції що до поліпшення конкурентоспроможності підприємства..29
Висновки.... .............................. .............................. .............................. ..................32
Список використаних джерел........................ .............................. ........................34
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 36
   
Список літератури

1. Закон України "Про рекламу" // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181
2. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
3. Апопій В.В, Бабенко С.І, комерційна діяльність на ринку товарів та послуг. К:. - 2002р
4. Апопій В.В Комерційна діяльність підручник. К, знання 2008.
5. Балабанова Л.В, Германчук А.М комерційна діяльність: маркетинг і логістика – К. – 2004
6. Ф. Котлер. Основы маркетинга. – М.: Дело и сервис, 1991.
7. Гарковенко І. І. Маркетинг. - К.: Вища школа, 1998.
8. Кардаш О. Л. Маркетингова товарна політика. – К.: КНЕУ, 1999. – 204 с.
9. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
10. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
11. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
12. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2007. — 290 с.
13. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
14. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
15. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
16. Хоменко О.І. Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник. - К.: ЕКОМЕН, 2009. – 52 с.
17. Яцишина Л.К. Рекламний менеджмент: навч. посібник. — К.: КНУТД, 2006. — 140 с.
18. Яцишина Л.К., Зимбалевська Ю.В., Соломенко О.Є., Замороко Т.Л. Маркетинговий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - К.: КНУТД, 2009. – 64 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.