25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Комерційна інформацій про товар в умовах ринку№ роботи: 1542
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 41
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Комерційна інформація про товар у ринковому середовищі.................... ..........5
1.1. Інформаційне забезпечення комерційної діяльності.................... ....................5
1.2.Пон яття інформації про товар......................... .............................. .......................6
1.3. Засоби товарної інформації.................... .............................. .............................. .8
2. Інформаційне забезпечення діяльності ТОВ „Епіцентр К”............................ ...14
2.1. Загальна характеристика ТОВ „Епіцентр К”............................ .......................14
2.2 . Організація комерційної діяльності на підприємстві.................. ...................16
2.3. Аналіз товарної інформаційної діяльності підприємства.................. .............24
3. Шляхи вдосконалення комерційної інформаційної про товари.......................3 0
Висновки та пропозиції.................... .............................. .............................. .............37
Список використаних джерел........................ .............................. ............................39
Додатки..................... .............................. .............................. .............................. ........41
   
Список літератури

1. Закон України „Про інформацію” від 02.10.1992 № 2657-XII Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 48, ст.650
2. Антонюк Я. М. Комерційна діяльність Навчальний посібник. – Львів: Магнолія 2011. – 334 c.
3. Апопій В.В. Організація торгівлі /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, Ю.М. Хом’як. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
4. Балабанова Л.В., Германчук A.M. Комерційна діяльність: маркетинг і логістика. — Навчальний посібник.— К.: ВД "Професіонал", 2004.— 288 с.
5. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі /Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 324 с.
6. Голошубова Н.О. Організація торгівлі /Голошубова Н.О. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
7. Головкіна Н.В. Маркетингова політика комунікації: Навчально-методичний посібник. - К.: КНУТД, 2010. – 112 с.
8. Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких організацій: Підручник. – К.: Грамота, 2009. – 448 с.
9. Грищенко І.М. Комерційна діяльність посередницьких підприємств: Навчальний посібник. — К.: КНУТД, 2005. — 80 с.
10. Грищенко І.М. Маркетингові основи комерційного посередництва: Навчальний посібник. — К.: Грамота, 2006. — 304 с.
11. Грищенко І.М. Формування механізму управління комерційним посередництвом: Монографія. — К.: Грамота, 2007. — 368 с.
12. Кришина М.В. Коммерческая логистика.— М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.— 256 с.
13. Маркетинговий менеджмент: Навч. посібник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2007. — 290 с.
14. Маркетинговий менеджмент: Підручник / Ф. Котлер, К.Л. Келлер, А.Ф. Павленко та ін. — К. : Видавництво «Хімджест», 2008. — 720 с.
15. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность:
Учебник для высших и средних специальных учебных заведений.— М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1996.—328 с.
16. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник.— М.:
ИНФРА-М, 2000.— 248 с— (Серия "Высшее образование").
17. Хоменко О.І. Маркетингова товарна політика: Навчальний посібник. - К.: ЕКОМЕН, 2009. – 52 с.
18. Яцишина Л.К. Рекламний менеджмент: навч. посібник. — К.: КНУТД, 2006. — 140 с.
19. Яцишина Л.К., Зимбалевська Ю.В., Соломенко О.Є., Замороко Т.Л. Маркетинговий менеджмент: Навчально-методичний посібник. - К.: КНУТД, 2009. – 64 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.