21 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Діагностика системи мотивації та оплати праці персоналу№ роботи: 1541
розділ: Економічна обробка інформації
тип: Контрольна робота
об'єм: 37
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ.
1. Обробка економічної інформації при аналізі діяльності підприємства.
2. Дослідження основної тенденції розвитку на основі аналізу ряді динаміки.
3. Вивчення впливу і взаємозв’язку даних при аналізі діяльності підприємства.
3.1. Детермінований факторний аналіз даних.
3.2. Стохастичний (кореляційно-регресійний) аналіз даних.
Висновки.
Перелік літератури.
   
Список літератури

1. Абритина М.С., Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Уч.пос. – М.: «Дело и сервис», 1999. – 256с.
2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1999.- 416 с.
3. Гарнаев А.Ю. Использование MS EXCEL и VBA в экономических финансах. - Санкт-Петербург, 1999.- 336 с
4. Джонс Э., Саттон Д. Библия пользователя Microsoft Office Professional для Windows 95.- К.: " Диалектика ", 1996.- 512 с
5. Економічний аналіз: Навч.пос./ За ред. Чумаченка М.Г. - К.: КНЕУ, 2001. - 540с.
6. Лебедева С.Н., Казиначикова Н.А., Гавриков А.В. Экономика торгового предприятия: У.пос. - Мн.: Новое знание, 2000. - 240с.
7. Лук’янова В.В. Комп’ютерний аналіз даних: Посібник. – К.: „Академія”, 2003. – 344с.
8. Мельник В.М. Основи економічного аналізу: Навч.пос. – Ірпінь, 2000. – 183с.
9. Мец В.О. Економічний аналіз: Навч.пос. – К.: КНЕУ, 2001. – 236с.
10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия - Мн.: Новое знание, 2001. - 688с.
11. Синецкий Б.И. Основы коммерческой деятельности: Уч. – М.: Юристъ, 1998. – 659с.
12. Чечевицына Л.Н. Экономический анализ.: Уч.пос. - Ростов н/Д: Феникс, 2001. - 448с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.