21 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризуйте види економічного аналізу за різними ознаками№ роботи: 1528
розділ: Економічний аналіз
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

2. Охарактеризуйте види економічного аналізу за різними ознаками...................3
Задача 47............................ .............................. .............................. .............................1 1
Приведіть у порівняльний вигляд планові і фактичні витрати на випуск продукції.
Обсяг виробництва продукції:
за планом – 1000 шт.,
фактично – 1200 шт.
Собівартість одиниці продукції:
планова – 200 грн,
фактична – 190 грн.

Задача 72............................ .............................. .............................. .............................1 2
Проаналізуйте і дайте оцінку фактичній забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами по виробничому підприємства матеріальними ресурсами по виробничому підприємству.
Задача 86............................ .............................. .............................. .............................1 3
Проведіть аналіз ритмічності виконання плану товарообороту
Задача 125........................... .............................. .............................. ............................14
За даними балансу (додаток 1) проведіть аналіз якісного складу стану основних засобів споживчого товариства. Розрахуйте коефіцієнти зносу, придатності, вибуття, оновлення.
Список використаної літератури.................... .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум, Навчальний посібник для студентів вузів, - Житомир: ЖІТІ, 2000. - 416 с.
2. Економічний аналіз: Навч. Посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток. За ред. акад.. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка.- К.: КНЕУ, 2001.- 540 с.
3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. – Навч. посіб..- 3тє вид., перероб. і доп.- К: Знання-Прес, 2002.- 190 с.
4. Калина А.В., Конєва М.І., Ященко В.О. Сучасний економічний аналіз і прогнозування (мікро- та макро- рівень): Навч.-метод. посібник. - 2-е вид.- К.: МАУП, 1998. - 272 с.
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник - К.: Знання, КОО, 2000. - 378 с.
6. Прокопенко І.Ф., Ганин В.І. Методика і методологія економічного аналізу. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 430 с.
7. Семенченко Ж., Кузнецов В., Бойцова М. Автомобіль на підприємстві: від придбання до ліквідації. – Х.: Фактор, 2006. – 424 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.