18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на прикладі ГК "Європейська"№ роботи: 1527
розділ: Звіти з практики
тип: Контрольна робота
об'єм: 29
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .............................3
1. Організаційна структура ГК „Європейська”................. .............................. .............................4
2. Система управління та повноваження посадових осіб ГК „Європейська”................. ..........7
3. Аналіз економічної діяльності ГК „Європейська”................. .............................. .................11
4. Індивідуальне завдання від кафедри (Проаналізувати державно-економічне регулювання діяльності регіональних організацій).................. .............................. .............................. ............19
5. Індивідуальне завдання від підприємства (Розробити посадову інструкцію менеджера-економіста)......... .............................. .............................. .............................. .............................. ...21
Висновки............... .............................. .............................. .............................. .............................. .26
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. ..................27
Додатки. .............................. .............................. .............................. .............................. .................29
   
Список літератури

1. Агамірова Е.В. Управління персоналом у туризмі й готельно-ресторанному бізнесі. – М.: Академія, 2004. – 316 с.
2. Баєва О. В., Новальська Н. І., Ангелова В. І. Практичні аспекти менеджменту: Навч. практ. посібник. — К.: МАУП, 2006. – 340c.
3. Бай С. І. Менеджмент організацій. Практикум: Навч. посібник. — К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2009. – 221c.
4. Бородіна В.В. Ресторанно-гостинний бізнес. – К.: 2002р. – 422с.
5. Броймер Роберт А. Основы управления в индустрии гостеприимства. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 290 с.
6. Бухалков М.І. Внутрішньофірмове планування. Підручник. – М.: Інфра-М, 1999. – 197 с.
7. Вейл П. Искусство менеджмента. Новые идеи для мира хаотических перемен. – М.: Аспект-Пресс, 2003. – 158 с.
8. Власова А.М., Краснокутська Н.В. Інноваційний менеджмент: Навч.посiбник.- К.: КНЕУ, 2007.- 92 с.
9. Власова А.М., Савчук А.М., Савiнова В.Б. Органiзацiйна поведiнка: Навчальний посібник: Навчальне видання: .- К.: КНЕУ, 2008 – 198c.
10. Воліна В. Методи адаптації персоналу // Управління персоналом. – 2003. – № 12. – 39 с.
11. Волков Ю. Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 348 с.
12. Гірняк О. М., Лазановський П. П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навч. посібник. — К.: «Магнолія плюс», Львів: «Новий світ-2000», 2008. – 421c.
13. Гречева О.П. Мотивация, адаптация, аттестация персонала // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с.
14. Гречева О.П. Подготовка персонала ресторана // Кадровые технологии, 2006, № 1. – 39 с.
15. Гречева О.П. Техники эффективного управления рестораном // Кадровые технологии, 2005, № 4. – 39 с.
16. Громадське харчування і туристична індустрія в ринкових умовах. – К.: 2001р. – 120с.
17. Єфімова О., Єфімова Н. Економіка готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2004. – 279 с.
18. Исмаев Д. К. Маркетинг и управление качеством гостиничных услуг: Учеб. пособие. - М.: Москов. академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса при правительстве Москвы, 2000. – 188c.
19. Іванова І. В. Менеджмент підприємства. Практикум: Навч. посібник. — К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2001. – 221c.
20. Кабушкін Н.І., Бондаренко Г.А. Менеджмент готелів і ресторанів. – М.: Нове знання, 2002. – 163 с.
21. Канафоцька Г.П.Система організаційно-економічного та інформаційного забезпечення інноваційних процесів в Україні/ Матеріали дисертації
22. Ковальчук Г. О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посібник. — Вид. 2. — К.: КНЕУ, 2008. – 176c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.