14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики з менеджменту на прикладі ГК "Гранд Готель"№ роботи: 1526
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .............................3
1. Загальна характеристика ГК "Гранд Готель"...................... .............................. .......................4
2. Функція планування.................... .............................. .............................. .............................. ...10
3. Функція організовування............... .............................. .............................. .............................. 16
4. Функція мотивування................... .............................. .............................. .............................. ..18
5. Функція контролювання................. .............................. .............................. .............................. 23
6. Функція координування................. .............................. .............................. .............................. 28
7. Індивідуальне завдання від кафедри (Оцінити якість послуг, що надаються одним з підрозділів підприємства, визначивши найбільш адекватні показники оцінки)....................29

8. Індивідуальне завдання (Зробити фотографію робочого дня й надати оцінку ефективності використання робочого часу)......................... .............................. ........................32
Ви сновки........................ .............................. .............................. .............................. ......................33
Спис ок використаних джерел........................ .............................. .............................. ..................34
Додатки. .............................. .............................. .............................. .............................. .................35

Вступ

Готель комплекс «Гранд Готель» є самостійним суб"єктом, заснованому на приватній формі власності (приватне підприємство). Є юридичною особою, керується у своїй діяльності законодавством України. Підприємство має самостійний баланс, свій фірмовий бланк, печатку з повним найменуванням державною мовою, необхідні штампи, діє на принципах господарського розрахунку.
Головною задачею підприємства є обслуговування гостей міста.
З 06:00 і до 23:00 в готелі працює чудовий ресторан на 4 зали. Тут подають блюда національної і європейської кухні, ресторан можна розділити на 4 зали за бажанням замовника. Також цілодобово на першому поверсі готелю функціонує лобі-бар який порадує широким вибором напоїв і легких закусок; працює салон краси, пункт обміну валют і казино.
До послуг відвідувачів 5 сучасних конференц-залів, що надають широкі можливості для проведення переговорів і зустрічей, презентацій і конференцій. Одним з немаловажних переваг готелю є наявність великої, цілодобово охоронюваної стоянки на 60 одиниць транспорту перед готелем.
Готель, проводячи гнучку цінову політику, пропонує весь спектр можливостей по організації конференцій, малих і більших ділових зустрічей, розрахованих на 15-300 чоловік, з будь-якою схемою розміщення:
• classroom;
• theater;
• boardroom;
• receptіon;
• banquet;
Кваліфікований персонал з великим досвідом в індустрії гостинності допоможе у рішенні будь-яких питань, а приємна атмосфера, комфорт і високий рівень обслуговування зроблять перебування гостей в готелі незабутнім, стануть заставою успішного бізнесу й просто гарного настрою.

Висновки

Готель комплекс «Гранд Готель» є самостійним суб"єктом, заснованому на приватній формі власності (приватне підприємство). Є юридичною особою, керується у своїй діяльності законодавством України. Підприємство має самостійний баланс, свій фірмовий бланк, печатку з повним найменуванням державною мовою, необхідні штампи, діє на принципах господарського розрахунку.
Обсяги чистого доходу від реалізації продукції (послуг) у 2009 році склав 712 тис. грн., у 2010 році значення даного показника збільшилось майже вдвічі і становило 1347,1 тис. грн. У 2011 році виручка і надалі продовжувала зростати, темпи росту показника до попереднього року склали 136,5%.
Кількість відвідувачів має позитивну тенденцію. Так, з 2009 р. по 2011 р. кількість відвідувачів зросла на 2514 осіб та становила 7261 відвідувача.
В роботі досліджено основні функції управління ГК „Гранд Готель”.
Функція планування – це розробка змісту та послідовності дій, направлених на досягнення запланованих цілей апарату управління. На досліджуваному підприємстві здійснюється як стратегічне, так і оперативне планування.
Щодо функції організації, то ми її розглянули в контексті організаційної структури управління. Дана структура управління є структурою лінійно-функціонального типу.
Функція мотивації. Цю функцію виконують керівники підрозділів. Це процес заохочення себе та інших до праці з метою досягнення особистих цілей або організації . Для керівника підрозділу шукання шляхів задоволення чи пригнічення або непомічання потреб, визначення напрямів дій, виконання дій, одержання винагороди за виконану дію, усунення потреб.
Функція контролю. Контроль виконання планових завдань проводиться вищим керівництвом підприємства. Результати контролю розглядаються на щомісячно на нарадах, і впливають на розмір фонду преміювання.
Координація — це головна функція процесу управління, яка забезпечує, по-перше, його єдність та безперервність і, по-друге, взаємозв"язок усіх функцій.
ГК „Гранд готель” має три рівні управління: верхній, середній, нижній. Керівники кожного рівня виконують однакові функції, відмінність лише в тому, якого значення вони надають тій чи іншій функції.
   
Список літератури

1. Агафонова Л. Туризм, готельний та ресторанний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Людмила Агафонова, Ольга Агафонова,; Київський ун-т туризму, економіки і права. - К.: Знання України, 2002. - 351 с.
2. Байлик С. Гостиничное хозяйство: проблемы, перспективы, сертификация: Учебное пособие/ Станислав Байлик,. - К.: Альтерпрес: ВИРА-Р, 2001. - 207 с.
3. Браймер Р. Основы управления в индустрии гостеприимства. - М., 1995.
4. Валентей С. Д., Нестеров Л. И. Человеческий потенциал: Новые измерители и новейшие ориентиры. — М.: Госкомстат РФ, 2003.
5. Виноградов Е. А., Маусов Н. К., Ламскова О. М. Персонал в фирмах индустриально развитых стран. - М.: Рос.экон.акад., 1992.
6. Виноградська А. Стратегія готельного бізнесу в Україні // Діловий вісник. - 1999. - № 11. - C. 24-25
7. Виноградська А. Технологія комерційного підприємництва: Навчальний посібник/ Алла Виноградська,; М-во освіти і науки України, Київ. економ. ін-т менеджм. (екомен). - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 778 с.
8. Веснин В. Р. Менеджмент персонала. — М.: Элит-2000, 2003. — 300с.
9. Власова Е. Как организовать работу с персоналом. — Х.: Центр "Консульт", 2003. — 296с.
10. Гавкалова Н.Л. Менеджмент персоналу—Х. ВД "ІНЖЕК", 2004.- 276с.
11. Гавриленко А. В., Гаврилко Т. О. Основи менеджменту та маркетингу. — К.: НАУ, 2005. — 68с.
12. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум. — К.: Магнолія плюс, 2003. — 335с.
13. Гостиничный и туристический бизнес: Учебник/ Под ред. Чудновского А.Д.. - М.: ЭКМОС, 1998. - 351 с.
14. Гутгарц Р.Д. Эволюция подходов к проблеме управления кадрами предприятия // Менеджмент в Росии и за рубежом. - № 5. - 2002. - С.116
15. Данюк В. М., Петюх В. М. Менеджмент персоналу. — К.: КНЕУ, 2004. — 398с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.