24 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики за матеріалами ДП "Сервісгалбуд"№ роботи: 1522
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Загальна характеристика ДП „Сервісгалбуд”................ .............................. .....5
2. Технологічні підходи до планування основних техніко-економічних показників господарської діяльності.................... .............................. ...................9
3. Теоретико-прикладний рівень показників господарської діяльності..........12
4. Стан і тенденції аналізу та обчислення сукупних економічних показників виробничої діяльності підприємства.................. .............................. ...................15
Висновк и............................. .............................. .............................. .......................29
Спи сок використаної літератури.................... .............................. .......................31
Дод атки.......................... .............................. .............................. .............................3 3
   
Список літератури

1. Царенко О. М. Економічний аналіз діяльності підприємств.-К., 1998.
Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
2. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
3. экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.
4. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
5. Берзинь И. Э. Экономика фирмы.-М., 1997.
6. Богиня Н. Та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
7. Сергеев И. В. Экономика предприятия.-М., 1997.
8. Устенко О. Л. Экономика предприятия.-К., 1997.
9. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
10. Іванов Ю. В. та ін. Вступ до бізнесу.-К., 1995.
11. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
12. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
13. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
14. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2000. – 144 с.
15. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.