11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стратегічне управління персоналом кризового підприємства№ роботи: 1515
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Проблеми управління персоналом кризового підприємства.................. ............4
2. Система антикризового управління персоналом.................... .............................9
3. Кадрова політика в умовах в умовах кризового підприємства.................. .......13
Висновки........... .............................. .............................. .............................. ...............15
Список використаних джерел........................ .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Бланк И. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника – Центр, 2000. – 324 с.
2. Василенко В. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 267 с.
3. Виханский О. Стратегічне управління. – К.: Центр навчальної літератури. 2003.
4. Калина А. В., Калініна С. П., Лук’яненко Л. П. Менеджмент продуктивності: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. 13. Колот А. М. Мотивація персоналу: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003.
5. Скотт Сник Д.Управление производительностью:планирова- ние,измерение и оценка,контроль и повышение.—М.:Прогресс, 1989.
6. Ласкавий А.О.Менеджмент продуктивності: Навч.посіб.—К.: К. 2004.
7. Чернявський А. Антикризове управління підприємством: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2006. – 334 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.