17 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стратегія в житті людини і суспільства№ роботи: 1512
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Поняття стратегії життя......................... .............................. .............................. .....4
2. Стратегії людського життя в рамках стратегічного кадрового менеджменту................... .............................. .............................. .............................. .10
Висновки................. .............................. .............................. .............................. .........13
Список використаних джерел........................ .............................. ............................15

Вступ

У певний момент свого життя кожний з нас замислюється над тим, у чому є сенс життя. Для багатьох людей це питання пов"язане, насамперед, зі способом існування: як прожити життя щасливо, гідно, красиво, радісно, добре. Ми прагнемо до гарного життя, знаходячи все нові й нові способи досягнення цієї мети. Але щоб відчути свою життєву силу, людина повинна прийняти відповідальність за кожну свою дію, відчувши себе хазяїном власного життя. Таким чином, під стратегією життя розуміється такий спосіб буття, система цінностей і цілей, реалізація яких, відповідно до уявлень людини, дозволяє зробити життя найбільш ефективним. Це мистецтво ведення власного життя, головною метою якого є пошук і здійснення свого унікального смислу. Найбільш важливими характеристиками життєвої стратегії є рівень самоактуалізації, контролю, рівень відповідальності, ступінь свідомості життя, система цінностей і відносин людини.
Мета роботи – дослідження місця та сутності стратегії в житті людини і суспільства.
Для досягнення поставленої мети в роботі були поставлені та вирішені наступні завдання:
- розглянути поняття стратегії життя;
- визначити стратегії людського життя в рамках стратегічного кадрового менеджменту;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Колпаков В. М., Дмитренко Г. А. Стратегічний кадровий менеджмент: Учбов. посібн. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.
2. Менеджмент персоналу: Навч. посіб./ Ред. В.М.Данюк. – К.: КНЕУ, 2005. – 398 с.
3. Осовська Г. В. Основи менеджменту: – К.: Кондор, 2006. – 664 с. 17. Скрипко Т.О. Менеджмент: Навч. посіб./ Т.О.Скрипко, О.О.Ланда. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 176 с.
4. Теория и практика управления персоналом: Учеб.-метод. пособ. / Авт.-сост. Г. В. Щёкин. - 2-е изд. – К.: МАУП, 2003. – 280 с.
5. Циба В. Т. Системна соціальна психологія: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 328 с.
6. Черваньов Д. Менеджмент: Підручник – К.: Видавничо-поліграфічний центр, 2001. – 853 с.
7. Шершньова З. Є., Оборська С. В., Ратушний Ю. М. Стратегічне управління: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. – К.: КНЕУ, 2001. – 232 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.