22 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методи кадрового планування



№ роботи: 1509
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Методи кадрового планування.................... .............................. .............................3
2. Теорія людських потреб А. Маслоу........................ .............................. ...............6
3. Суть та основні підходи до лідерства..................... .............................. ...............9
Список використаних джерел........................ .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Управление персоналом организации: Учебник/ Под ред. А.Я. Кибанова. -М.:ИНФРА-М, 1997.
2. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К: КНЕУ, 2000.
3. Старобинский З.Е. Как управлять персоналом. - 4-е изд., перераб. й доп. -М.: ЗАО «Бизнес-школа»: «Интел-Синтез», 1998.
4. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом.- М.:Дело, - 1997.- 193с.
5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента:пер. с англ. – М.:Дело, 1996.-704с.
6. Одегов Ю.Г., Журавлев П.В. Управление персоналом.- М.:Дело, - 1997.- 193с.
7. Основы управления персоналом /под ред. Генкина Б.М./ - М.:, 1996.- 238с.
8. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента:Учебник. – К.: МАУП, 1999. – 288с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.