20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування навичок щодо впровадження системи контролінгу№ роботи: 1505
розділ: Логістика
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1.Формування навичок щодо впровадження системи контролінгу................... .3
2. Аналіз і оптимізація обсягу замовлень..................... .............................. .........17
Список використаних джерел........................ .............................. ........................20
   
Список літератури

1. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навч. пос./ М.І.Должанський, А.М.Должанський.- Львів: ЛБІ НБУ, 2003.- 494с.
2. Дайле А. Практика контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича, Е.Н. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 336 с. – Пер. изд.: Deyhle A/ Controller – Praxis. – Management Service.
3. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих: пер. с нем. Ю.Г. Жукова / Под ред. и с предисл. д-ра экон. Наук В.В. Ивашкевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 304 с.
4. Пушкар М.С. Пушкар Р.М. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія. – Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 370 с.
5. Портна О.В. Контролінг: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія-2006», 2007. – 190 с.
6. Петренко С.Н. Контроллинг / Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 328 с.
7. Х.Й. Фольмут Інструменти контролінга от А до Я
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.