21 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Чи є обмеження і заборони при прийнятті на роботу№ роботи: 1501
розділ: Трудове право України
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

Чи є обмеження і заборони при прийнятті на роботу………..................... …….3
Задача 1
Інженер Москаленко за його згодою був переведений з м. Василькова на будівництво АЕС. Разом з Москаленком переїхала дружина, дочка, мати Москаленка і неповнолітня сестра. На новому місці роботи Москаленку був встановлений оклад – 2360 гривень. На які гарантії і компенсаційні суми має право Москаленко…………................ .............................. ...................…………..5
За дача 2
Слюсар авторемонтного заводу Басов успішно склав вступні екзамени і був зарахований на заочне відділення технологічного інституту харчової промисловості. Одержавши виклик на зимову сесію, що мала відбутися в грудні 2010 р., Басов звернувся до адміністрації з проханням надати йому відпустку.
Адміністрація відмовила Басову в наданні відпустки, посилаючись на те, що Басов поступив до інституту без дозволу і не за фахом, який потрібний для заводу. Крім того, завод не виконує план і адміністрація не могла замінити Басова іншим працівником.
Якими пільгами користуються студенти вечірніх і заочних факультетів вищих учбових закладів? Чи правильні дії адміністрації?................ ..................9
Список використаних джерел........................ .............................. ........................11
   
Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року – К., 1996
2. Кодекс законів про працю України. - Затверджується Законом N 322-VIII від 10.12.71. - ВВР, 1971, додаток до N 50, ст
3. Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 25-26, ст.131
4. Закон України "Про державну службу" вiд 16.12.1993 / Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 52, ст.4903.
5. Закон України „Про відпустки” вiд 15.11.1996 № 504/96-ВР
6. Постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. N 245
7. Постанова КМУ «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. N 245)
8. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9
9. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / За ред.. П. д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.
10. Трудове право України / За ред. Н.Б. Болотіної і Г.І. Чанишевої. — К.: Товариство „Знання”, 2000.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.