11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фіскальна та грошово-кредитна політика держави№ роботи: 150
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 42 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. ........................3
РОЗ ДІЛ 1. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА, ЯК ЗАСІБ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ................5
1. 1. Суть фіскальної політики...................... .............................. .............................. ....................5
1.2. Види та ефективність бюджетно-податкової політики...................... .............................. ...........14
РОЗДІЛ 2. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ В КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ......................... .............................. .............................. ................17
2.1. Основні аспекти фіскальної політики в країнах Європейського співтовариства..........17
2. 2. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики...................... .21
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ....................... ...................26
3.1. Фіскальні взаємовідносини в Україні....................... .............................. ............................26
3.2. Фіскальна політика в Україні: сучасний стан та перспективи................... ......................31
ВИСН ОВКИ.......................... .............................. .............................. .............................. .............37
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................ .............................. .............................. 40
   
Список літератури

1. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
2. Будаговська. Макроекономіка. К. 2001.
3. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 2003.
4. Бункина М. Макроэкономика. М. 1996
5. Дадаян. Макроэкономика для всех. Д. 1995.
6. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 2001.
7. Гальчинський А. Основи економічної теорії. К. 1995.
8. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. 3. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
9. Экономическая теория / Под ред. А.И.Добрынина, Л.С.Тарасевича : Учебник для вузов. - СПб : Изд. СПбГУЭФ, Изд. "Питер Паблишинг", 1997. - 480 с.
10. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
11. Основи економічної теорії / С.В. Мочерний, С.А. Єрохін, Л.О. Каніщенко та ін. За ред. С.В.Мочерного. - К.: ВЦ "Академія", 2001. - 472 с.
12. Основи ринкової економіки / за ред. В.М.Петюха,К.”Вища школа”,1997
13. Политическая экономия:Учебник для эконом. вузов.Т.1:Капиталистический способ производства/А.М.Румянцев, Г.А.Козлов, А.Г.Милейковский и др.- 5-е изд., доп.-М.:Политиздат,1982.-558с.
14. Ричард Мер. Макроэкономика. М. 1994.
15. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К. 1996.
16. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
17. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995.
18. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
19. Яковлева В. Макроэкономика. С. 1997.
20. А Грищенко, Т. Кричевські. Монетарна стратегія: шлях до ефективної грошово-кредитної політики // Вісник національного банку України. № 11 2005 р., с. 8-17
21. Лондар С. Л. Фіскальні взаємовідносини в Україні // Вісник ТАНГ № 2001 р. с. 48-59
22. Р Копич. Фіскальна політика в Україні: сучасний стан та перспективи // Регіональна економіка № 1, 2006 р, с. 140-147
23. Р. І. Копич, З. А. Мамедханова. Грошова політика, інвестиції економічне зростання і ринок праці на передодні вступу до ЄС: приклад Польщі // Науковий журнал 3/2005т Вісник ХНУ. Економічні науки Том 2. Х. 2005
24. С. Юрій, А. Крисоватий. Фіскальна політика та податкове регулювання в країнах Європейського союзу // Економіка і прогнозування. Науково-аналітичний журнал 2/ 2004. с. 88-94
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.