14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть управління інвестиційним проектом№ роботи: 1499
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

25. Суть управління інвестиційним проектом...................... .............................. ..3
49. Характеристика внутрішніх джерел інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємствах України....................... ............7
Задача 25............................ .............................. .............................. .........................10
П ідприємство аналізує два інвестиційних проекти вартістю 2 млн.грн. Оцінка чистих грошових надходжень наведено в таблиці.

Таблиця 1
Рік Проект А, млн. грн. Проект В, млн. грн.
1 0,9 0,9
2 1,8 1,6
3 - 0,7

Альтернативні витрати по інвестиціям дорівнюють 12%. Визначте період окупності кожного інвестиційного проекту.

Задача 49............................ .............................. .............................. .........................12
З а даними наведеними у таблиці необхідно:
1. Оцінити оптимальний варіант вкладення капіталу з позиції мінімізації інвестиційного ризику, використовуючи метод аналізу чутливості кон"юнктури.
Оцінити ризик вкладень в акції компанії А та компанії Б, використовуючи метод аналізу імовірнісного розподілу прибутковості.
Показники Акція компанії А Акція компанії Б
1. Поточна ринкова ціна, грн. 130 170
2. Передбачуваний дивіденд, грн.
- варіант 1 20 35
- варіант 2 35 42
- варіант 3 40 52
3. Імовірність настання, %
- варіант 1 28 28
- варіант 2 58 58
- варіант 3 14 14

Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. Кобилянський Л. С. Управління проектами: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2002. — 200 с.
2. Мойсеєнко I. П. Основи інвестування: Навч. посіб. — Л.: МАУП, 2001. — 180 с.
3. Скібіцька Л. І., Жаворонкова Г.В., Туз О. І.,Сівашенко Т. В. Управління інвестиціями та інноваціями. Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2010.
4. Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., доп. — К.: МАУП, 2004. — 480 с.
5. Чернявский А. Д. Антикризисное управление: Учеб. по-соб. — К.: МАУП, 2000. — 208 с.
6. Щукін Б. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.