18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Експертиза та аналіз державного бюджету№ роботи: 1498
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Аналіз бюджетного механізму регулювання відносин...................... ..............4
2. Сутність і значення доходів державного бюджету....................... ...................7
3. Загальні правила правового регулювання видатків згідно з Бюджетним кодексом України....................... .............................. .............................. ...............11
Висновки... .............................. .............................. .............................. ...................14
Список використаних джерел........................ .............................. ........................15

Вступ

Бюджетний процес знаходиться у постійному розвитку. З одного боку, це обумовлено процесами трансформаційної економіки, переходом до ринкових відношень, а з другого – з прагненням України увійти в європейське середовище, стати рівноправним партнером у економічному і соціальному зростанні. Тому аналіз еволюції та стану бюджетного процесу з боку держави, знаходження нових механізмів та перспектив цього впливу є актуальною проблемою.
Експертизі та аналізу державного бюджету присвячені численні праці українських та зарубіжних економістів. Але основна їх частина відноситься к міжбюджетним відношенням та трансфертам. Більш широкий погляд на бюджетний процес мають роботи О.В.Бречко, М.В.Сізовій, Н.С.Островськой, О.Л.Савенко, П.В.Тархова, М.А.Деркач, в яких розглядуються різноманітні аспекти експертизи та аналізу державного бюджету. Проблема є в тому, що в сучасних умовах немає узагальненого опису державних механізмів бюджетного процесу.
Мета роботи – дослідження особливостей експертизи та аналізу державного бюджету.
Завдання роботи:
- провести аналіз бюджетного механізму регулювання відносин;
- з’ясувати сутність і значення доходів державного бюджету;
- визначити згальні правила правового регулювання видатків згідно з Бюджетним кодексом України.

Висновки

Отже, бюджетний механізм - це система економічних заходів впливу на забезпечення мобілізації оптимальних обсягів фінансових ресурсів бюджету, їх найефективнішого розміщення і найекономнішого використання з метою забезпечення соціального-економічного розвитку суспільства, визначеного економічною політикою держави.
Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення.
Стаття 2 БК дає наступне визначення доходів бюджету - це усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України.
Характеризуючи економічну сутність категорії доходи бюджету, необхідно звернути увагу на те, що бюджетні доходи, з одного боку, є результатом розподілу вартості суспільного продукту між різними учасниками відтворювального процесу, а з іншого — об’єктом подальшого розподілу сконцентрованої в руках держави вартості.
Виконання будь-яких функцій державою потребує витрат фінансових ресурсів.
Державні видатки — це вид фінансових відносин, пов’язаних із безперервним цільовим використанням грошових коштів. Держава та органи місцевого самоврядування використовують для покриття необхідних витрат грошові кошти, що мобілізуються до централізованих фондів — державного та місцевих бюджетів.
   
Список літератури

1. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст.572
2. Артус М.М., Хижа Н.М. Бюджетна система України Навчальний посібник / К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005.- 220 c.
3. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004.
4. Василик О. Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. — К.: НІОС, 2002. — 608 с.
5. Венгер В.В. Фінанси: Навч..посіб.– К., 2009
6. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч..посіб.– К.: Знання, 2008
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.