20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інвестиції: сутність, класифікація, джерела№ роботи: 1497
розділ: Економіка підприємства
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

І. Дайте розгорнуту відповідь на питання....................... .............................. ........3
1. Інвестиції: сутність, класифікація, джерела....................... .............................. 3
2. Техніко-технологічна база виробництва, шляхи поліпшення її використання.................. .............................. .............................. .............................. 9
3. Показники фінансового стану підприємства.................. .............................. ..11
ІІ. Тести......................... .............................. .............................. .............................. 15
1. Малі підприємства за законодавством України визначають:
а) за обсягом виробництва;
б) кількістю працюючих;
в) величиною отриманого прибутку;
г) усі відповіді правильні.
2. Головним критерієм поділу капіталу на основний і оборотний є:
а) величина вартості капіталу;
б) сфера функціонування капіталу;
в) спосіб перенесення вартості на новостворений продукт;
г) усі відповіді неправильні.
3. Зазначте систему оплати праці, за якої розцінка встановлюється не на кожну операцію окремо, а на весь обсяг роботи:
а) колективна;
б) акордна;
в) погодинно-преміальна;

ІІІ. Розрахункове завдання...................... .............................. .............................. ..17
Задача 1............................. .............................. .............................. ..........................17
Річний обсяг виробництва на підприємстві — 2 млн. одиниць продукції; трудомісткість виготовлення одного виробу — 0,4 нормо-год. Тривалість робочої зміни — 8 год. Обідня перерва триває 1 год., втрати часу на особисті потреби — 5 % номінального часу зміни. У розрахунковому році — 260 робочих днів, виконання норм виробітку планується в середньому на рівні 105 %. Визначити кількість робітників і промислово-виробничого персоналу підприємства, якщо робітнича категорія в ній становить 75 %.
Задача 2............................. .............................. .............................. ..........................18
Місячний оклад інженера — 2550 грн. Протягом місяця він має відпрацювати 24 дні. Він оформив відпустку без збереження заробітної плати строком на 3 дні. За результатами роботи підприємства з фонду матеріального заохочення у цьому місяці інженеру має бути нарахована премія в розмірі 25 % фактичного місячного заробітку. Обчислити заробітну плату, нараховану інженерові за цей місяць.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................19
   
Список літератури

1. Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / Бондар Н. М. - К.: А.С.К., 2004. - 400 с.
2. Бойчук В. Г. Економіка підприємства. -Л., 2004.
3. Каньоса М. І. Економіка підприємства: Посіб. для екон. спец. вищ. навч. закл. / Каньоса М. І.; - Кам'янець-Подільський: Абетка, 2002. - 185 с.
4. Макаровська Т. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Тетяна Макаровська, Наталія Бондар,; МАУП. -К.: МАУП, 2003. -298 с.
5. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. Київ: КНЕУ, 2003, 608 с.
6. Протопопова В. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. / - К.: ЦУЛ, 2002. - 219 с.
7. Примак Т. Економіка підприємства : Навчальний посібник для студ. екон. спец. вузів/ Тетяна Примак,; Ред. В.П.Розумний. -2-е вид., стер. . -К.: Вікар, 2002. -175 с.
8. Семенов Г. Економіка підприємства : Навчальний посібник/ Григорій Семенов, Марина Панкова, Андрій Семенов,; М-во освіти і науки України, ГУ "ЗІДМУ". -2-е вид., перероб. та доп. . -К.: Центр навчальної літератури, 2005. -324 с.
9. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.