27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Створення iновацiйних продуктiв та послуг в ресторанному господарствi як фактор формування конкурент№ роботи: 1496
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 14
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Форми безготівкових розрахунків і платіжних документів.................... ........3
2. Знос і амортизація основних засобів....................... .............................. ............8
Задача......... .............................. .............................. .............................. ...................13
Список використаних джерел........................ .............................. ........................14
   
Список літератури

1. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Луцьк, Вежа, 2001
2. Коробова М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник. К., Либідь, 1995.
3. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. Львів, ЛБІ НБУ, 2003.
4. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
5. Шаповал, В.М. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність: Навч. посіб. / В. М. Шаповал, Р. Н. Аврамчук, О. В. Ткаченко; загал. ред. В.А.Ткаченка. Д, 2002. - 286 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.