24 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз платіжного балансу України та проблем його врегулювання№ роботи: 149
розділ: Макроекономіка
тип: Курсова робота
об'єм: 32 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

ВСТУП......................... .............................. .............................. .............................. .........3
1. Загальна характеристика платіжного балансу....................... .............................. ..4
1.1. Поняття та структура платіжного балансу....................... .............................. .....4
1.2. Нерівновага платіжного балансу....................... .............................. .............................. .....11
1.3. Вплив економічної політики на платіжний баланс........................ ............15
2. Платіжний баланс України: оцінка та перспективи................... ......................20
2.1. Оцінка та аналіз платіжного балансу України....................... ........................20
2. 2. Перспективи розвитку...................... .............................. .............................. ....29
ВИСНОВКИ.............. .............................. .............................. .............................. .....31
Список використаної літератури.................... .............................. ..........................32
ДОДАТКИ....................... .............................. .............................. .............................3 3
   
Список літератури

1. Закон України “Про Національний банк України” від 13. 08. 1994 р.
2. Декрет Кабінету Міністрів України “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 р.
3. Постанова Національного банку і Кабінету Міністрів України № 517 “Про складання платіжного балансу” від 5. 05. 1994 р.
4. Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: опорний конспект лекцій – К.:Четверта хвиля, 1997
5. Економічна теорія: Макро і мікроекономіка:Навч. посібник ( За ред. З.Г.Ватаманюка та С.М.Панчишина) – Київ, Видавничий дім “Альтернатива”, 2001- 606с.
6. Будаговська. Макроекономіка. К. 2001.
7. Семюелсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка / Пер. з англ. - К.: Основи, 1995.
8. Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка: Європейський контекст /Пер. з англ. С.Панчишина, О.Ватаманюка, А.Стасишина.- Основи, 1998.
9. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Макроекономіка / Пер. з англ. С.Панчишина та О.Ватаманюка.- Львів: Просвіта, 1997.
10. Гальчинський А. Основи економічної теорії. К. 1995.
11. Савченко А. Макроекономіка. К. 1995.
12. Ричард Мер. Макроэкономика. М. 1994.
13. Бункина М. Макроэкономика. М. 1996
14. Дадаян. Макроэкономика для всех. Д. 1995.
15. Соболев В. Макроэкономика. Х. 1997.
16. Радіонова І. Макроекономіка та економічна політика. К. 1996.
17. Яковлева В. Макроэкономика. С. 1997.
18. Основи економічної теорії: політекономічний аспект :підручник (За ред. Г.Н.Климка,В.П.Нестеренка. 2-е видання.)- К.: Вища школа, 1997
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.