26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Класифікація видатків бюджету№ роботи: 1472
розділ: Податкова система
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
39. Класифікація видатків бюджету....................... .............................. .............................. 5
6. Показники, що характеризують стан бюджету....................... .............................. ........9
Практичне завдання...................... .............................. .............................. .........................15
В исновки....................... .............................. .............................. .............................. ............19
Список використаних джерел........................ .............................. .............................. .......21
   
Список літератури

1. Бюджетний кодекс України: Чинне законодавство зі змін, та допов. станом на 20 липня 2005 р. (відповідає офіц. текстові). — К. : Вид. ПАЛИВОДА A.B., 2005. — 84 с. — (Кодекси України).
2. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, Б.І. Хомічак. - К. : Знания, 2006.— 293 с.
3. Бюджетний менеджмент : підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін. ; за заг. ред. В. Федосова. — К. : КНЕУ, 2004. — 864 с.
4. Бюджетные новации: прицел на инновации? // Зеркало недели. — 2006. — № 38(617). —7 октября. — С. 1,8—9.
5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 544 с.
6. Василии ОД, Бюджетна система України : підручник / О.Д. Василии, К,В. Павлюк. — К.: Центр навч. л-ри, 2004. — 544 с.
7. Василик ОД. Теорія фінансів / О.Д. Василик. — К., 2006.
8. Галушка Є.О. Казначейська справа: підручник / Є.О. Галушка, О.В. Охрімовський, Й.С. Хижняк, Д.П. Ротар. — Чернівці : Книги — XXI, 2008. — 464 с.
9. Офіційний сайт міністерства фінансів http://www.minfin.gov.ua/
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.