21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Опишіть сутність вертикальних комунікацій на підприємстві.№ роботи: 1471
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 11
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1. Опишіть сутність вертикальних комунікацій на підприємстві. Яка роль зворотного зв’язку у комунікаційних процесах? Відповідь проілюструйте прикладом..................... .............................. .............................. .............................. ..3
2. Розкрийте сутність до факторної теорії Герцберга і прокоментуйте важливість факторів обох груп для працівників типів „Х” та „У”.....................6
Зав дання......................... .............................. .............................. .............................. .9
Підприємство виготовляє два види продукції, використовуючи одну і ту ж сировину. Існує попит на обидва види продукції, хоча продукція Б забезпечує вищий рівень прибутковості. Підприємець хотів би обмежитись випуском прибутковішої продукції, але не впевнений, що це буде найкращим рішенням, оскільки при збільшенні пропозиції може впасти ціна, або ця частина продукції не буде реалізована. Для обґрунтування управлінського рішення потрібно визначити оптимальне співвідношення між випуском обох видів продукції, яке б забезпечувало максимальний прибуток. Необхідна інформація подана у таблиці.
Показник
Виріб Кількість наявних ресурсів на тиждень
А Б
Матеріали, кг 40 20 400
Час на виготовлення виробу, год. 8 12 200
Прибуток від одиниці виробу, грн. 10000 12000 ?

Список використаних джерел........................ .............................. ........................11
   
Список літератури

1. Мартиненко М. Основи менеджменту: Підручник/ Микола Мартиненко,. - К.: Каравела, 2005. - 494 с.
2. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с.
3. Рудінська О. Менеджмент: Посібник/ Олена Рудінська, Світлана Яроміч, Ірина Молоткова, ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Економіко-правовий фак-т, Регіональний ін-т держ. управління. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2002. - 334 с.
4. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 415 с.
5. Стадник В. Менеджмент: Посібник/ Валентина Стадник, Микола Йохна,. - К.: Академія, 2003. – 463 с.
6. Хміль Ф. Менеджмент: Підручник для студ. вуз./ Федір Хміль,. - К.: Академвидав, 2003. - 607 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.