15 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Стандартизація та сертифікація продукції№ роботи: 1470
розділ: Управління якістю
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… ………..3
1. Поняття стандартизації і сертифікації продукції………………………...4
2. Стандарти та їх застосування, системи сертифікації…………………….11
3. Впровадження систем управління якістю на підприємствах України….21
Висновок……………………… ……………………………………………….30
Список літератури…………………………………………………… ………..31

Вступ
Метою курсової роботи є вивчення питання стандартизації та сертифікації продукції.
Завданнями данної курсової робити є розуміння поняття стандартизації та сертифікації продукції, системи сертифікації, визначення видів стандартів, важливість впровадження систем управління якістю на підприємствах України.
Предметом вивчення в курсовій роботі була стандартизація та сертифікація, об’єктом – продукція, яка стандартизується та сертифікується.
Тема стандартизації та сертифікації продукції є дуже актуальною для України в данний час, бо реалізація курсу нашої держави на європейську інтеграцію вимагає прискорення підготовки вітчизняних підприємств до жорстких умов міжнародних ринків, з’являється необхідність поліпшувати якість продукції, щоб продукція, яка виходить на зовнішній ринок могла конкурувати з продукцією інших країн, а підприємства, які виходять на міжнародні ринки з вивіреною і оптимальною конкурентоспроможністю, прибутковістю і сталістю, більше не можуть ігнорувати економічні, соціальні та екологічні наслідки своєї діяльності. Компанії все більше усвідомлюють свої обов’язки та інтереси у покращанні та збереженні нашої планети. Саме тому необхідно удосконалювати систему стандартизації та сертисифікації, впроваджувати системи якості на підприємствах України.
Під час дослідження данної теми мною були опрацьовані підручники, посібники, статті періодичних видань, закони України.

Висновок:
Отже, в першому розділі було з’ясовано поняття стандартизації та сертифікації продукції на підприємствах, визначено їх об’єкти, мету, основні принципи, обгрунтовано важливість застосування стандартизації та сертифікації продукції.
В другому розділі наведено класифікацію видів стандартів, пояснено значення кожного з них. Дано поняття системи сертифікації, визначено основи проведення робіт з сертифікації, сформульовано поняття знака якості, наведені форми сертифікатів відповідностію
Третій розділ присвячений проблемі впровадження систем управління якістю на підприємствах України, обгрунтовано необхідність їх застосування з метою покращення якості продукції, підвищення її конкурентоспроможності, що особливо актуально дял виробників, які виводять свою продукцію на зовнішній ринок, бо національні виробники, котрі вийшли зі своєю продукцією на міжнародні ринки, пересвідчились, що без упровадження систем управління якістю неможливо знайти торгового партнера, а тим більше завоювати міжнародні ринки збуту і бути на них конкурентоспроможними. Саме конкуренція передбачає жорстку боротьбу за споживача і змушує керівників підприємств шукати нові підходи для виробництва продукції найвищої якості, тому так необхідно впроваджувати на підприємствах системи управління якістю. В роботі також показано можливу модель системи управління якістю на прикладі облводгоспу.
   
Список літератури

1. Закон України «Про стандартизацію» від 01.12.2005
2. Декрет Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію та сертифікацію» від 08.09.2005
3. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація. – Л.: Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2004 – 559 с.
4. Боженко Л.І. Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація/ Навч. посібник. – Л. :Афіша, 2004 – 324с.
5. Боженко Л.І., Гутта О.Й. Управління якістю. Основи стандартизації та сертифікації. – Л.: Афіша, 2001 – 176 с.
6. Бойко Тарас Георгійович. Основи стандартизації: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Видавництво Національного ун-ту "Львівська політехніка", 2004. — 232с.
7. Бокка М.Т., Тарасова В.В. Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація: Навч. посібник/ Житомирський інженерно-технічний ін-т. – Житомир: ЖІТІ, 2001
8. Болотніков Аркадій Олександрович. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2005. — 144с. — Бібліогр.: с. 126-127
9. Бычкова О.В. Совершенствование процессов управления качеством для обеспечения конкурентоспособности продукции предприятий Украины/ Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечений инвестиций. Сборник научный трудов, 2008 - ч.1. ст.197-203
10. Васильева Л.П. Система стандартизации в Украине/ Технология и конструирование в электронной апаратуре, 2005 - №6. ст.58-63
11. Горбаль Н.І., Ільчук П.І., Шандрівська О.Є. «Управління якістю у контексті виробничої стратегії та загального стратегічного управління підприємством/ Логістика, 2007. ст.15-21
12. Грущинська Н.М. Стандартизація, сертифікація та управління якістю. – К.: КСУ, 2008. 306 ст.
13. Друзюк В., Федак О. Система управління якістю – інвестиція в майбутнє/ Стандартизація, сертифікація, якість, 2009 - №1. ст.51-54
14. Калашнік І.І. Контроль та управління яістю продукції на промислових підприємствах/ Економіка та підприємництво, 2009-№1 ст.53-58
15. Петренко В.А.Управління якістю на підприємстві/ Навч. посібник – Кіровоград, 2002, ст.103
16. Ровенчак Т. Г., Христич О. В.. Стандартизація, управління якістю і сертифікація продукції: Навч. посібник для студ. спец. "Менеджмент організацій" / Вінницький національний технічний ун- т. — Вінниця : ВНТУ, 2005. — 120с.
17. Сахуліна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів та послуг. Підручник – К.:ЦУЛ, 2010
18. Студеняк І.П., Ажнюк Ю.М., Чучка І.М. Основи стандартизації та сертифікації товарів та послуг/ Навч. посібник – К.:Кондор, 2007 – 152 ст.
19. Титаренко Л.М., Кудря М.В. Удосконалення системи управління якістю продукції підприємств регіону на основі процесного підходу/ Економіка і регіон, 2008 - №4(19)
20. Урванцева Т. «Билет» на зарубежный рынок. Обзор украинского рынка сертификации/ Справочник экономиста, июль 2009. ст.5-11
21. Хвесик М.А., Скрипчук П.М., Радчук Л.В. Впровадження системи управління якістю на підприємствах водогосподарського комплексу/ Науковий посібник, 2005 – вип. 15.7. ст.205-210
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.