14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Ефективність оплати праці№ роботи: 147
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 46
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Теоретико-методологічні аспекти застосування системи оплати праці на торгівельному підприємстві
1.1. Заробітна плата як соціально-економічна категорія
1.2. Особливості систем організації заробітної плати
2. Аналіз господарської діяльності ТОВ „Сага”
2.1. Загальна характеристика підприємства
2.2. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства
2.2.1. Комплексна діагностика діяльності підприємства
2.2.2. Аналіз обсягів товарообороту підприємства
2.2.3. Аналіз наявності та ефективності використання основних засобів
2.2.4. Аналіз трудових ресурсів
2.3. Аналіз фінансового стану підприємства
3. Соціально-економічна ефективність переведення робітників на інтегральну систему оплати праці
Висновки
Список використаної літератури
ДодаткиНиз ька ефективність існуючих підходів до оплати праці робітників є цілком очевидною. Однак необхідної заміни їм немає. Відносно нетривалий період реформування економіки України разом із суперечливістю та невизначеністю у розв’язанні корінних питань оплати праці і крайньою непослідовністю державної політики в цій галузі загальмували проведення необхідних наукових досліджень і не дозволили виробити національну програму реформування оплати праці робітників в умовах переходу до ринкових відносин. Наявні праці сучасних українських вчених носять зазвичай несистемний характер. Як правило, у них розглядаються лише окремі проблемні питання і завдання, часто зовсім не пов’язані між собою. Необґрунтовано велика увага в них приділяється фактору попиту та пропозиції. Нерідко його розглядають як панацею при вирішенні всіх питань оплати праці. Це дійсно важливий фактор. Однак він далеко не єдиний. Крім нього існує безліч інших факторів (вага, шкідливість, складність праці, його умови, виробничий стаж, кваліфікація, здібності працівників, їх становлення до праці, географічне розташування підприємства й ін.), що здійснюють не менш сильний вплив на оплату праці.
Відмова України від командно-адміністративної системи управління народним господарством і перехід на ринкову модель управління соціально-економічними процесами все більш вимагає реформування оплати праці і вироблення нового механізму її регулювання, адекватного ринковим економічним відносинам і враховуючим специфіку господарського механізму України на даному етапі її розвитку.
Правильний і найбільш перспективний шлях подальшого розвитку та удосконалення механізму регулювання оплати праці  це врахування вартості і ціни робочої сили в оплаті праці робітників. По-перше, це буде відповідати істинному розумінню сутності заробітної плати, що вона є одночасно ціною робочої сили і формою розподілу по праці, а по-друге, відповідатиме загальній тенденції економічного розвитку України, що призводить до формування ринкових відносин, в умовах яких робоча сила, подібно будь-якому іншому товару, продається і купується за певною ціною, в основі якої лежить його вартість.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.