22 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Забезпечення позову№ роботи: 1469
розділ: Цивільно-процесуальне право
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

1. Забезпечення позову........................ .............................. .............................. ........3
2. Зміст рішення суду.......................... .............................. .............................. ........8
3. Повноваження суду апеляційної інстанції..................... .............................. ...14
Практичне завдання...................... .............................. .............................. .............17
1. Фінагєєв, який володів будинком на праві приватної власності, дав доручення на його управління Міхельсону А.Х., який в ньому проживав зі сім’єю.
В наступному році, при проведенні інвентаризації будинок був визнаний безгосподарним і переданий в житловий фонд селищної Ради.
Через п’ять років після демобілізації зі Збройних Сил України Фінагєєву стало відомо про це, і він пред’явив в суд позов про визнання за ним права власності на будинок.
Суд виніс ухвалу, якою відмовив у прийнятті позовної заяви до свого провадження, мотивуючи тим, що оскільки будинок переданий до житлового фонду селищної Ради як безгосподарний на підставі її рішення, то неправильність його не може бути оскаржена в суді. Крім того, позивач пропустив строк позовної давності.

Чи законна така ухвала. Якщо ні, то в якому порядку можна добитися її скасування. Напишіть про це відповідний процесуальний документ.

2. Снегін Є. працював кріпильноком на шахті „Залізорудний”. Під час установки козла під транспортер з кріплення на молоток упав уламок породи. Молоток відскочив вдарив Снегіна в око. Пізніше, в лікарні око було видалено. Вважаючи, що нещасний випадок трапився з вини підприємства, Снегін заявив у суд позов про стягнення з шахти на його користь різницю між середнім заробітком до каліцтва і пенсією та заробітком після каліцтва.
При розгляді справи суддя не обговорив клопотання про йог відвід, і не врахував його міркування на заперечення проти позову представника шахти, але в позові відмовив, мотивуючи тим, „що позивач не доказав свої позовні вимоги в суді”.

Дайте правовий аналіз суб’єктивного складу цієї справи
Які порушення були допущені при розгляді судом справи
Які дії слід вчинити

Список використаних джерел........................ .............................. ........................23
   
Список літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року – К., 1996.
2. Цивільно-процесуальний кодекс України вiд 18.03.2004 № 1618-IV
3. Буркацький Л.К. Захист цивільного права та інтересу: Методика складання документів, коментарі, позовні та інші заяви: Навчально-практичний посібник. – Вид. стереотип. – К.: Юрінком Інтер, 2006.
4. Харитонов Є.О., Старцев O.B. Цивільне право України : Підручник. — Вид. 2, перероб. і доп. — К. : Істина, 2007. — 816 с.
5. Цивільне процесуальне право України: навчальний посібник / За заг. ред. С.С.Бичкової. – К.: Атика, 2006. – С. 50.
6. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.