21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація доставки товарів у роздрібну торговельну мережу№ роботи: 1468
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 33
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
1. Теоретичні засади організації товаропостачання роздрібної торговельної мережі........................ .............................. .............................. .............................. .....5
2. Формування господарських зв’язків суб’єктів роздрібної торгівлі з постачальниками товарів....................... .............................. .............................. ...10
3. Аналіз організації та ефективності товаропостачання супермаркету „Еко Маркет”....................... .............................. .............................. .............................. ..14
4. Шляхи вдосконалення організації товаропостачання супермаркету „Еко Маркет”....................... .............................. .............................. .............................. ..21
Висновки................ .............................. .............................. .............................. ......28
Список використаних джерел........................ .............................. ........................31
До датки......................... .............................. .............................. .............................3 3

Об’єктом дослідження даної роботи є супермаркет «Еко Маркет», який знаходиться у м. Києві по вул. Ольжича, 14.
Супермаркет «Еко Маркет» за день відвідують від 1,5 до 10 тис. осіб.
Магазин знаходиться у будівлі загальною площею 3500 кв. м. В магазині здійснено капітальний ремонт, використовуються сучасні форми та методи обслуговування покупців.
Режим роботи магазину з 8.00 - 23.00 год. без перерв та вихідних, вівторок санітарна година з 8.00 – 9.00 години.
   
Список літератури

1. Апопій В.В. Організація торгівлі /В.В. Апопій, І.П. Міщук, В.М. Ребицький, Ю.М. Хом’як. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 616 с.
2. Герасимчук З.В. Організація та технологія торгівлі /Герасимчук З.В., Ковальська Л.Л., Вахович І.М. – Луцьк: Надстир’я, 2005. – 324 с.
3. Голошубова Н.О. Організація торгівлі /Голошубова Н.О. – К.: Книга, 2004. – 560 с.
4. Платонов В.Н. Организация торговли /Платонов В.Н.. — Мн.: БГЭУ, 2002. – 287 с.
5. Ковалев К. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную сеть / Ковалев К., Уваров С., Щеглов П. – СПб.: Питер, 2008. – 272 с.
6. Круминьш Н., Витолиньш К. Логистика в Восточной Европе: Справочник по управлению системами логистики в Восточной Европе, или что неолбходимо знать, чтобы система логистики была на 30 % эффективнее. – Рига, Schenker, 2008. – 190 с.
7. Миротин Л. Б., Ташбаев И. Э. Логистика для предпринимателя: основные понятия, положения и процедуры. – М. ИНФРА-М, 2002. – 252 с.
8. Фролова Л. В. Механізми логістичного управління торговельним підприємством / Фролова Л. В. – Донецьк, донДУЕТ, 2005.
9. Задоя О.А. Комерційна діяльність. – К.: Четверта хвиля, 2005 – 347 с.
10. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. –156 с.
11. Организация и технология торговых процесов/Под ред. Ф.Г. Панкратова. – М.: Экономика, 2004. – 311 с.
12. Парсяк В.Н. Рогов Г. К. Комерційна діяльність. – К.: Наук. Думка, 2005. – 128с.
13. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности: Учебник для студентов средних специальных учебных заведений.— 2-е изд., перераб. и доп.— М.: Издательско-книготорговый центр "Маркетинг", 2001.— 450 с.
14. Панкратов Ф.Г. и др. Практикум по коммерческой деятельности: Учебное пособие.— М.: Информационно-аналитический центр "Маркетинг", 1999. — 248 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.