19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль системи державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій№ роботи: 1464
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ…........................ .............................. .............................. .............................. .......3
1. Державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: принципи встановлення, види та сфери застосування.................. .............................. ...............4
2. Основні державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження.................. .............................. .............................. .............................. ....9
3. Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій та стандартів..........11
Виснов ки............................ .............................. .............................. ............................14
Список використаних джерел........................ .............................. ............................15

Вступ
Державні соціальні стандарти і нормативи встановлюються з
метою:
- визначення механізму реалізації соціальних прав та державних
соціальних гарантій громадян, визначених Конституцією України;
- визначення пріоритетів державної соціальної політики щодо
забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та
фінансових ресурсів для їх реалізації;
- визначення та обгрунтування розмірів видатків Державного
бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих
бюджетів, соціальних фондів на соціальний захист і забезпечення
населення та утримання соціальної сфери.
На основі соціальних стандартів визначаються розміри основних
соціальних гарантій: мінімальних розмірів заробітної плати та
пенсії за віком, інших видів соціальних виплат і допомоги.
Державні соціальні стандарти обов"язково враховуються при
розробці програм економічного і соціального розвитку.
Отже, враховуючи вище вказане дана тема є надзвичайно актуальною в умовах сьогодення.
Об’єктом дослідження роботи є система державного соціального забезпечення, предметом, коло питань, що стосуються встановлення та застосування державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій.
Мета роботи – дослідження сутності і ролі системи державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розв’язати низку завдань, а саме:
- розглянути принципи встановлення, види та сфери застосування державних соціальних стандартів та державних соціальних гарантій;
- вивчити основні державні соціальні гарантії, порядок їх визначення та затвердження;
- проаналізувати фінансове забезпечення державних соціальних гарантій та стандартів;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.
   
Список літератури

1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.
2. Закон України „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” вiд 05.10.2000 № 2017-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 48, ст.409
3. Соціальне страхування : підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. - К. : Кондор, 2009. - 464 с.
4. Юрій С.І.Соціальне страхування: ПідручникК.: Кондор, 2009. - 464с.
5. Макарова О.В.Державні соціальні програми: теоретичні аспекти,методика розробки та оцінки: МонографіяК.: Ліра-К, 2004. - 328с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.