17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Україна в середовищі міжнародних економічних відносин№ роботи: 1463
розділ: Міжнародні економічні відносини
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..................3
1. Україна в середовищі міжнародних економічних відносин...................... ..................5
2. Особливості іноземного інвестування.................. .............................. ...........................8
3. Теорії міжнародної торгівлі...................... .............................. .............................. ........11
Практичне завдання………………………………………………………… ……...……17
Висновки…………………………… ………………………………………………….....22
Сп исок використаних джерел………………………………………………………..… .24
   
Список літератури

1. Горбач Л. М. Міжнародні економічні відносини: підручник / Л. М. Горбач, О. В. Плотніков. - К. : Кондор, 2009. - 266 с.
2. Козик В.В., Панкова Л.А, Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник. - 7-те вид., стереот. - К.: Знання, 2008. - 406 с.
3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник / [В. В. Алексеев, Э. П. Бабин, А. И. Бельчук и др.]; под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева ; Московский гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД Росии. – Изд. с обновл. – М.: Магистр, 2010. – 655 с.
4. Передрій О.С. Міжнародні економічні відносини : Навч. пос. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2008. - 264 с.
5. Романчиков В.І., Романченко І.О. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: ЦУЛ, 2008. - 256 с.
6. Солонінко К. С. Міжнародна економіка: навч. посібник / К. С. Солонінко; М-во освіти та науки України, Житомирський держ. технол. ун-т. - К.: Кондор, 2008. - 382 с.
7. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. / За заг. ред. А. І. Кредісова. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 552 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.