25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль страхових компаній у системі недержавного пенсійного забезпечення№ роботи: 1462
розділ: Страхування
тип: Контрольна робота
об'єм: 13
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ..........3
1. Сутність та принципи недержавного пенсійного забезпечення в Україні....................... .............................. .............................. .............................. .........4
2. Участь страхових компаній у недержавному пенсійному забезпечені..............8
Ви сновки........................ .............................. .............................. .............................. ..12
Список використаних джерел........................ .............................. ............................13

Висновки
Потреба впровадження системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні зумовлена:
1) незбалансованістю солідарної системи,;
2) посиленням мотивації людей до отримання результатів від продуктивної праці, які гарантують їм матеріальну забезпеченість після закінчення трудової діяльності;
3) поширенням тіньової зайнятості;
4) масштабною трудовою міграцією;
5) обмеженістю бюджетних ресурсів для задоволення соціальних потреб і, як наслідок, — зменшенням ролі держави в забезпеченні соціальних гарантій населення.
Крім недержавних пенсійних фондів та банків, недержавне пенсійне забезпечення здійснюють страхові організації.
Страхові компанії відіграють важливу роль у системі недержавного пенсійного забезпечення.
Страхові організації здійснюють недержавне пенсійне забезпечення шляхом укладання договорів страхування довічної пенсії, страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника фонду.
До переваг пенсійного забезпечення за участю страхових компаній відносять:
відсутність прив"язки до пенсійного віку;
ширший асортимент страхових продуктів, у НПФ — однотипні продукти;
сформовану агентську мережу, що дає можливість залучити більшу кількість клієнтів;
внески здійснюються у вільно конвертованій валюті, у недержавному пенсійному фонді — в національній валюті.
   
Список літератури

1. Закон України „Про недержавне пенсійне забезпечення” вiд 09.07.2003 № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 47-48, ст.372
2. Закон України „Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” вiд 09.07.2003 № 1058-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 49-51, ст.376
3. Закон України „Про страхування” вiд 07.03.1996 № 85/96-ВР// Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 18, ст. 78
4. Закон України „Про банки і банківську діяльність” вiд 07.12.2000 № 2121-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 5-6, ст.30
5. Закон України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” вiд 30.10.1996 № 448/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 51, ст.292
6. Вовчак О.Д. Страхова справа: Підручник. – К.: Знання, 2009. – 425с.
7. С. І. Юрій. Соціальне страхування: підручник / С. І. Юрій, М. П. Шаварина, Н. В. Шаманська. - К.: Кондор, 2009. - 464 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.