13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління кризовим станом підприємства№ роботи: 145
розділ: Економіка підприємства
тип: Курсова робота
об'єм: 41 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ…........................ .............................. .............................. .............................. ...3
1. Теоретичні аспекти управління кризовим станом підприємства.................. .3
1.1. Сутність та значення антикризового управління підприємством...............3

1.2. Основні риси економічного механізму виникнення кризового стану на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................. 8
1.3. Антикризове управління в загальній стратегії підприємства.................. ..11
2. Аналіз системи управління кризовим станом на ВАТ „Пригма-Прес........14
2.1. Загальна характеристика підприємства та аналіз його основних техніко-економічних показників.................... .............................. .............................. .......14
2.2. Аналіз фінансового стану підприємства.................. .............................. ......19
3. Шляхи виведення підприємства з кризового стану......................... ..............31
3.1. Створення відділу реструктуризації та антикризового управління..........31
3.2. Створення дочірніх підприємств................... .............................. .................32
3.3. Створення центрів відповідальності.............. .............................. ................33
Висновки…… ……………………………………………………………………38
Список використаної літератури.................... .............................. .......................40
   
Список літератури

1. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14. 02. 1992 р. зі змінами та доповненнями.
2. Положення про порядок реструктуризації підприємств. // Галицькі контракти. Дебет-кредит.-2000.-№39.-с. 115 – 118.
3. Баринов В.А. Антикризисное управление: Учебное пособие.— М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002
4. В. Берега, В. Заблоцький Антикризове управління. К.: 2002
5. Василенко В. О Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. для студ. ВУЗів.- К.: ЦУЛ, 2003.- 504с інструментарій: Монографія. - К.: КНЕУ, 2001. - 580 с
6. Экономический анализ деятельности предприятий и объединений /Под ред. С. Б. Барнгольц и Г. М. Тация. М.: Финансы и статистика, 1981 г.
7. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятель- ности предприятий. М.: 1992 г.
8. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємництвом: теоретико-методологічні засади К. 2002
9. Ковальська К. В. Фінансова стійкість акціонерного товариства як умова його економічного розвитку // Фінанси України. - 2004. - №2. - С. 101-104.
10. С. Ільченко, С., О. Низков, В. Хаустов. Математична модель фінансового стану підприємства на основі системи балансових рівнянь // Економіст. – 2006. - №1. - с. 38-40.
11. Н. Хрущ, Л. Приступа Аналіз та оцінка рівня прибутковості фінансових ресурсів підприємства // Економіст. - 2007. – №7. с. 28-31.
12. Д . Янок. Аудит фінансової звітності у вирішенні проблем підвищення якості інформації про фінансові результати діяльності підприємства. // Банківська справа. – 2006. - №1. - с. 21-29.
13. Ю. Авсеньтєв. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов’язань // Банківська справа. – 2006. - №6. - с. 65-73.
14. Свиридова Н. В. Оценка финансового состояния организаций в условиях применения МФСО. // Финансы. – 2006. - №2. - с. 67-68.
15. Білик М. Д. Сутність і оцінка фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №3. - с. 13-17.
16. Захарченко В. О. Систематизація методів оцінки фінансового стану підприємства. // Фінанси України. – 2005. - №1. - с. 137-142.
17. Азарова В. О., Рузакова О. В. Підходи до формалізації механізму оцінювання фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 121-125.
18. Внукова Н. М., Зінченко Н. І. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств. // Фінанси України. – 2006. - №12. - с. 112-116.
19. Долгоруков Ю. О. Редіна Н. І. Факторний аналіз фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2006. - №10. - с. 129-130.
20. Хотомлянський О. Л., Знахуренко П. А. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. – 2007. - №1. - 2007 с. 111-114.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.