14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проаналізувати систему вимірювання продуктивності в підрозділах організації№ роботи: 1447
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції..................... ........3
2. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення стилів управління.................... .............................. ............................7

3. Ознайомитись із системою, планування підвищення продуктивності за рахунок раціонального використання обладнання та потужностей підприємства.................. .............................. .............................. .............................. ....9
4. Проаналізувати систему вимірювання продуктивності в підрозділах організації................... .............................. .............................. .............................. ......12
Список використаних джерел........................ .............................. ............................16
   
Список літератури

1. Буряк П. Ю., Карпінський Б. А., Григор’єва М. І. Економіка праці й соціально-економічні відносини / П. Ю. Буряк, Б. А. Карпінський, М. І. Григор’єва. – Київ: „Центр навчальної літератури”, 2004. – 440с.
2. Синк Д. С. Управление производительностью: планирование, измерение и оценка, контроль и повышение: Пер. с англ. / Д. С. Синк - М.: Прогресс, 1989. - 528 с.
3. Сологуб О. Оцінка сукупної продуктивності підприємства на основі факторного аналізу // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. - 2008. - №4. - с.54 - 57.
4. Калина А.В. та ін. Менеджмент продуктивності: Навч. посіб. / А. В. Калина, С. П. Калініна, Н. Д. Лук'янченко. - К.: МАУП, 2004. - 232 с.
5. Калита Т.П. Можливі форми навчання та підвищення кваліфікації персоналу // Інформаційна біржа праці України. – 2006. - № 6. – C.16-19
6. Ласкавий А.О. Менеджмент продуктивності. – К.: КНЕУ, 2004. – 288 с.
7. Ласкавий Г. Менеджмент продуктивності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. — К.: КНЕУ, 2002. — 262 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.