18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фази і стадії життєвого циклу проекту№ роботи: 1446
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

1. Фази і стадії життєвого циклу проекту....................... .............................. ............3
2. Інформаційна модель організації як схема потоків інформації, що використовується в процесі управління.................... .............................. ..................8
3. Розробіть положення про основний функціональний підрозділ апарату управління готельним комплексом «Київська-Русь» на прикладі відділу обслуговування................ .............................. .............................. .............................. 12
Список використаних джерел........................ .............................. ............................15
   
Список літератури

1. Богоявленська Ю. Проектний аналіз : Навч. посібник/ Юлія Богоявленська, Олександр Загородніх,; Мін-во освіти України, Європейський ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. -К.: Кондор, 2006. -335 с.
2. Верба В. Проектний аналіз : Навч. посібник/ Вероніка Верба,, Олександр Загородніх,; М-во освіти України; Київський нац. економічний ун-т. -К.: КНЕУ, 2005. -322 с.
3. Глухое В.В. Менеджмент: Учеб. для вузов. — СПб.: Питер, 2007.— 608 с.
4. КузьмінО.Є, Мельник О. Г. Основи менеджменту: Підручник. — К.: Академвидав, 2003. — 416 с.
5. Мазаракі A.A. та ін. Менеджмент: теорія і практика. — X.: TOB "Атіка ЛТД", 2007. — 584 с.
6. Мальцева А. Менеджмент, стратеги с которыми побеждают. — К.: Максимум, 2006. — 320 с.
7. Менеджмент: практические ситуации, деловые игры, упражнения / Под общ. ред. О. А. Страховой. — СПб.: Питер, 2000.— 144 с.
8. Осовська ГЛ. Основи менеджменту: Навч. посіб. — К.: Знання, 2003. — 556 с.
9. Пилипенко СМ., Пилипенко АЛ.. Отенко BІ. Менеджмент: Навч. посіб. — X.: ХДЕУ, 2002. — 208 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.