20 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правові основи і облік уступки вимоги№ роботи: 1444
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 29
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Правові основи і облік уступки вимоги........................ .............................. ..........3
2. Договірні відносини у будівництві (договір підряду, договір підряду на капітальне будівництво, забезпечення будівництва проектно-кошторисною документацією)................ .............................. .............................. .............................. 16
3. Оренда землі та земельних паїв у населення: облік та оподаткування................. .............................. .............................. .............................. .21
Список використаних джерел........................ .............................. ............................29
   
Список літератури

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями).
2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI
3. Земельний кодекс України вiд 25.10.2001 № 2768-III
4. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001р. № 2664-III (зі змінами та доповненнями)
5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000р. №2121-III (зі змінами та доповненнями)
6. Закони України "Про інвестиційну діяльність", від 18.09.1991 р.
7. Закони України "Про основи містобудування", від 16,11,1992 р.
8. Закони України "Про відповідальність підприємств, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування", від 14.10.1994 р.
9. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 (зі змінами та доповненнями).
10. Бутинець, Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку [Текст]: навч. посіб. /Ф. Ф. Бутинець; Мін – во освіти і науки України, Житомир. – Житомир: ПП «Рута », 2002. – 592 с. – ISBN 966 8059 10 7.
11. Бутинець, Ф. Ф. Історія бухгалтерського обліку [Текст]: навч. посіб. / Ф. Ф. Бутинець; Мін –во освіти і науки України, Житомир. – Житомир: ПП «Рута », 2002. – 592 с. – ISBN 966 8059 107.
12. Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський управлінський облік [Текст]: навч. посіб. /Ф. Ф. Бутинець; Мін –во освіти і науки України, Житомр. – Житомир :ПП «Рута » , 2000. – 448 с. – ISBN 966 7570 11 8.
13. Бутинець, Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік [Текст]:підручник. / Ф. Ф. Бутинець; Мін во освіти і науки України, Житомир. – Житомир: ПП «Рута », 2001. – 672 с. – ISBN 966 7570 67 3.
14. Короп О. Облік факторингу // Дебет-Кредит. Школа бухгалтера. - 2006. - №2. - С. 74-82.
15. Попов Ю. Факторинг: законодавство України та світовий досвід // Правовий тиждень. - 2008. - №3. - С. 1.
16. Смачило В., Дубровська Є. Сутність факторингу та його використання при управління дебіторською заборгованістю в Україні // Фінанси України. - 2007. - №7. - С. 34-45.
17. Голошевич И. Уступка требования: торговля долговым требованием или предоставление услуги?// Бухгалтерия. – 2003. – №35.
18. Мерзликин А. Уступка права требования: от договора до налогообложения. // Экспресс. – 2004. - №42.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.