25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції№ роботи: 1439
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок зменшення витрат матеріалів та енергії на одиницю продукції..................... ....3

2. Вивчити систему планування підвищення продуктивності за рахунок удосконалення стилів управління.................... .............................. ........................5

3. Ознайомитись із системою матеріального і нематеріального стимулювання, спрямованого на підвищення продуктивності................ ...........7

4. Проаналізувати вплив існуючої системи оподаткування на динаміку продуктивності................ .............................. .............................. ............................9< br />


5. Ознайомитись із системою функціонування інформаційної технології на підприємстві.................. .............................. .............................. .............................1 1

Список використаних джерел........................ .............................. ........................15
   
Список літератури

1. А. Ласкавий Менеджмент продуктивності: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. — К.: КНЕУ, 2002. — 642 с.
2. Кузьмін О. Основи менеджменту: Підручник/ Олег Кузьмін, Ольга Мельник,. - К.: Академвидав, 2003. - 414 с.
3. Мартиненко М. Основи менеджменту: Підручник/ Микола Мартиненко,. - К.: Каравела, 2005. - 494 с.
4. Осовська Г. Основи менеджменту: Підручник/ Галина Осовська, Олег Осовський,. - 3-е вид., перероб. и доп.. - К.: Кондор, 2006. - 661 с.
5. Рудінська О. Менеджмент: Посібник/ Олена Рудінська, Світлана Яроміч, Ірина Молоткова, ; М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. Економіко-правовий фак-т, Регіональний ін-т держ. управління. - К.: Ельга Ніка-Центр, 2002. - 334 с.
6. Скібіцька Л. І. Менеджмент: Навчальний посібник для вищих навч. закладів/ Л. І. Скібіцька, О. М. Скібіцький; Мін-во освіти і науки України. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 415 с.
7. Стадник В. Менеджмент: Посібник/ Валентина Стадник, Микола Йохна,. - К.: Академія, 2003. – 463 с.
8. Хміль Ф. Менеджмент: Підручник для студ. вуз./ Федір Хміль,. - К.: Академвидав, 2003. - 607 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.