20 . 06 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Юридична та соціальна відповідальність корпорації№ роботи: 1436
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Юридична та соціальна відповідальність корпорації.................... ..................3
2. Культура ділового листування.................... .............................. .........................7
3. Доведіть на конкретних прикладах, що управлінська культура впливає на результативність діяльності підприємства.................. .............................. .........15
Список використаних джерел........................ .............................. ........................17
   
Список літератури

1. Палеха Ю.І., Кудін В.О. Культура управління та підприємництва: Навчально-методичний посібник. – К.: МАУП, 1998. – 96с.
2. Саймон Г. и др. Менеджмент в организациях: Сокр. ред. и вступ. ст. А. М. Емельянова и В. В. Петрова. – М.: Экономика, 1995. – 335 с.
3. Робінс, Стефан П., Де Ченцо Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. – К.: Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2002. – 671 с.
4. Казанцев А.К., Подлесных В.И., Серова Л.С. Практический менеджмент: В деловых играх, хозяйственных ситуациях, задачах и тестах: Учебное пособие. – М.: ИНФРА – М, 1998. – 367с.
5. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К.: „Кондор”, 2003. – 296 с.
6. Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджеров и бизнесменов: Учебно-методическое пособие. Белая церковь: Институт, 1993. – 401с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.