10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Інфляція і її врахування в фінансових рішеннях№ роботи: 1432
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 60 грн

Зміст:

16. Інфляція і її врахування в фінансових рішеннях...................... ......................3
40. Фінансова система підприємства: її складові елементи, їх функції та основні риси.......................... .............................. .............................. .......................6
Зада ча 16............................ .............................. .............................. .........................10
К омпанія щомісячно купує 20000 одиниць певного товару. Затрати на зберігання одиниці товару щомісячно становить 3 грн., а затрати на замовлення 80 грн.
Визначте середній рівень запасів і кількість необхідних замовлень за місяць.

Задача 40............................ .............................. .............................. .........................11
П ідприємство виробляє три види продукції: А, В, С. Загальні постійні витрати – 3000 грн. Всі інші дані зведені у таблицю (тис. грн.)
Показник А В С
Ціна 35 90 12
Змінні витрати 19 62 4
Кількість 20 10 100

Знайдіть беззбитковий оборот усього підприємства.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................12
   
Список літератури

1. Балабанов И.Т. «Основы финансового менеджмента. Как управлять финансовым капиталом?»- М.: Финансы и статистика, 1994г.
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2001. – 528 с.
3. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс : В 2-х т. / Пер. с анг. Под ред. В.В. Ковалева. СПб. : Экономическая школа, 1998. Т 2.
4. Крайник О. П., Клепкова З. В. Фінансовий менеджмент. Навч. посібник. – Львів: Державний університет «Львівська політехніка» (Інформаційно-видавничий центр «Інтелект+» Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів). К.: «Дакор». – 2000.
5. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М., Фінансовий менеджмент. Навч. посібник, 2- ге видання, перероблене і доповнене. Київ «Знання» - 2005.
6. Рясних Є. Г. Основи фінансового менеджменту. — К.: Видавничий дім "Скарби", 2004. — 238с.
7. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник: / За ред.. проф.. Г. Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002 – 496с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.