17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика „Петлі якості” та аналіз її складових елементів№ роботи: 1431
розділ: Управління якістю
тип: Контрольна робота
об'єм: 16
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

5. Характеристика „Петлі якості” та аналіз її складових елементів...................3

25. Органи стандартизації в Україні....................... .............................. .................5
45. Поняття та цілі управління якістю........................ .............................. .............7
Задача 16............................ .............................. .............................. .........................11
З дійснюється перевірка двох каталізаторів на те, як вони впливають на результати хімічного процесу. Каталізатор першого типу використовується в поточній роботі, а каталізатор другого типу має меншу вартість і може бути прийнятий до використання, якщо не змінюватиме результативність процесу. Після використання пробної партії каталізатора другого типу отримано результати, які наведено в таблиці 11.
Таблиця 11 – Результати роботи каталізаторів
№ спостереження Каталізатор №1 Каталізатор №2
1 91,50 89,19
2 94,18 90,95
3 92,18 90,46
4 95,39 93,21
5 91,79 97,19
6 89,07 97,04
7 94,72 91,07
8 89,21 92,75
Стандартне відхилення 2,39 2,98

Задача 5............................. .............................. .............................. ..........................13
На підприємстві було проведено дослідження вмісту певної речовини в кінцевому продукті залежно від температурних режимів обробки. Потрібно визначити, за якого температурного режиму вміст речовини у продукті є більш стійким. Результати спостереження наведено в таблиці 6.
Таблиця 6 – Вміст речовини за різних температурних режимів
Температурний режим (град.) Спостереження
1 2 3 4 5 6
125 2,7 2,6 4,6 3,2 3,0 3,8
160 4,6 4,9 5,0 4,2 3,6 4,2
200 4,6 2,9 3,4 3,5 4,1 5,1

Задача 11............................ .............................. .............................. .........................15
З метою визначення становлення покупців до рівня якості обслуговування в магазині слід провести вибіркове дослідження. Покупці оцінюватимуть рівень обслуговування за 7 бальною шкалою (1 – дуже погано, 7 – дуже добре). З рівнем ймовірності 0,954 потрібно визначити обсяг вибірки для випадку, щоб гранична помилка не перевищувала 0,25 бали.
Список використаних джерел........................ .............................. ........................16
   
Список літератури

1. Системне управління якістю [Текст]: Навч. посіб. / В.О. Мозолюк; Нац. у-т кораблебудування ім. Адмірала Макарова. – Миколаїв, 2005. – 103 с.
2. Салухіна Н. Г., Язвінська О. М.Стандартизація та сертифікація товарів і послуг: Підручник . К. 2010.
3. Шегда А.В. Основы менеджмента: Учеб. пособие. – К.: Т-во ”Знання”, КОО, 1998. – 512с.
4. Шаповал М.І. Менеджмент якості. [Текст]– К.:Т-во „Знання”, 2003.– 475 с.
5. Липаев В.В. Проблемы сертификации информационных технологий // НТИ.- 1997.-Сер.1. - №5- с. 24-36.
6. Система сертификации CERTEX: новая форма добровольной сертификации продукции// Посредник.-1996.- №29(486).- с. 44-50.
7. Гличев А.В. Основы управления качеством. – М.: Изд-во АМИ, 2006. – 478с..
8. Шаповал М. І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник. – Київ 2008.-150с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.