18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Поняття, класифікація та типи впливів референтних груп№ роботи: 1430
розділ: Маркетинг
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 70 грн

Зміст:

5. Поняття, класифікація та типи впливів референтних груп.......................... ...3
15. Фактори впливу на поведінку покупця в промисловому середовищі.................... .............................. .............................. .............................. ..7
25. Методика модифікації поведінки споживачів.................... ..........................11
Завдання 5............................. .............................. .............................. ......................15
Ви є консультантом у фірмі, що робить чоловічий одяг. Як Ви будете виявляти впливових людей у студентському середовищі.
Завдання 15............................ .............................. .............................. .....................16
Визна чте, використовуючи лексикографічне правило, якій марці віддасть перевагу споживач.
Рейтинг для ілюстрації правила рішення
Показник Ступінь важливості покупця Марка А Марка Б Марка В Марка Г
Смак 1 Відм. Відм. Дуже доб. Відм.
Ціна 2 Дуж. доб. Доб. Відм. Задов.
Поживність 3 Доб. - Погано Відм.
Зручність 4 Задов. - Відм. -

Завдання 25............................ .............................. .............................. .....................17
Розгляньте такі пропозиції зі щотижневого використання купонів на знижки під час просування на ринок нового виду легкої закуски на протязі одного місяця.
Пропозиція Тиждень
1 2 3 4
A знижка 50% нема купона нема купона нема купона
B знижка 50% знижка 50% знижка 50% знижка 50%
C знижка 50% знижка 35% знижка 20% знижка 5%
D знижка 5% знижка 20% знижка 35% знижка 50%

Як Ви думаєте, за яким варіантом знижок можна отримати найбільшу кількість покупців. Обґрунтуйте свій висновок.

Список використаних джерел........................ .............................. ........................18
   
Список літератури

1. Ассель В. Маркетинг: принципы и стратегия. – М.: Дело и сервис, 1999.
2. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підручник – К.: КНЕУ, 2000.
3. Гайдаенко Т.А. Маркетинговое управление. Принципы управленческих решений и российская практика. – М.: Эксмо, 2006. – 496 с.
4. Гарковенко С.С. Маркетинг: Підручник- Київ: Лібра, 2000.
5. Данько Т.П. Управление маркетингом: Учебное пособие для студ.вузов/2-е изд. перераб. и доп. –М: ИНФА-М,2001. –334с.-(Высшее образование).
6. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга, 9-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом Вильямс, 2003. – 1200 с.
7. Соломон М.Р. Поведение потребителя. Искусство и наука побеждать на ринках: Пер. с англ. – С-Пб.: 000 ДиаСофтюп, 2003. – 784 с.
8. Статт Д. Психология потребителя. – С-Пб.: Питер, 2003. – 446 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.