13 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управління інвестиційним проектом№ роботи: 143
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 56 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Теоретичні аспекти інвестиційної діяльності.................... ..................5
1.1. Сутність інвестицій та їх класифікація.................. .............................. .........5
1.2. Методи оцінки інвестицій.................... .............................. .............................8
1.3. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень...................... ...15
Розділ 2. Характеристика інвестиційного проекту....................... .....................21
2.1. Поняття інвестиційного проекту і проектного циклу……………………21
2.2. Види інвестиційних проектів………………………………………………24
2.3. Підготовка інвестиційної пропозиції (бізнес плану)…………………..…25
Розділ 3. Розробка бізнес-плану ПП „Добробут” .............................. ................31
Висновки.. .............................. .............................. .............................. ....................51
Список використаних джерел........................ .............................. ........................54
   
Список літератури

1. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. – М.: Финансы и статистика, 1998.
2. Бандурка А.М., Червяков И.И., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учеб. – Харьков: Ун-т внутр. дел., 1999.
3. Беленький П.Е., Гиттик Ю.Л., Ландина Т.В. Управление техническим и организационным развитием предприятия. - К.: Техника, 1992.
4. Берзинь И. Э. Экономика фирмы.-М., 1997.
5. Богиня Н. та ін. Основи ринкової економіки.-К., 1992.
6. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум: Навч. посібник, - Житомир: ЖІТІ, 2002,
7. Іванов Ю. В. та ін. Вступ до бізнесу.-К., 1995.
8. Житна И.П., Несреба А.М. Экономический анализ хозяйственной деятельности предприятий. М.: 1992 г.
9. Ермошенко Н.Н. Экономика: НТП, инвестиционная политика, управления. - К.: Наук.думка, 1990.
10. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001.
11. Економіка виробничого підприємництва / За редакцією Й. М. Петровича.-Л., 1996.
12. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфинкель и др.-М., 1996.
13. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997.
14. Каракоз И.И. Экономический анализ работы предприятий и объединений. К.: Вища школа, 1998 г.
15. Каракоз И.И., Самборский В.И. Теория экономического анализа. К.: Вища школа, 1999 г.
16. Королев М.Н., Фигурнов В.Г. Статистика и экономический анализ. М.:1990г.
17. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. Навч. посібник. – К.: "Знання" КОО, 2002, - 378 с
18. Мних В.Є., Ференц І.Д. Економічний аналіз. – Львів: Армія України, 2002. – 144 с.
19. Основи підприємницької діяльності / О. А. Підопригора та ін.-К., 1995.
20. Севрук М.А. Экономический анализ в условиях самостоятельности предприятий. М.: Финансы и статистика, 1995 г.
21. Сергеев И. В. Экономика предприятия.-М., 1997.
22. Управление проектами: Пер. с англ. / Под ред. А.Й. Кочеткова и др.-СПб.,1993.
23. Устенко О. Л. Экономика предприятия.-К., 1997.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.